SecurityWorldMarket

17-04-2024

Falck øger omsætning og driftsresultat

Falck-koncernen realiserede i 1. kvartal 2024 en omsætning på 3.055 mio. kr. og et driftsresultat (EBITA) på 143 mio. kr. Den globale virksomhed styrkede dermed driftsresultatet med 21 procent i forhold til samme periode sidste år og opnåede organisk vækst på 3,8 procent. Resultatet var primært drevet af fremgang i USA og stigende efterspørgsel på sundhedsløsninger hos virksomheder i Skandinavien.I første kvartal styrkede Falck indtjeningsniveauet og fortsatte med at udvikle nye bæredygtige sundhedsløsninger og investere i en gennemgribende digitalisering. Falck forventer at investere omkring 225 mio. kr. inden for digitalisering og digitale sundhedsløsninger i 2024.

Falck lancerede strategiske partnerskaber i Danmark og USA, som understøtter udbredelsen af nye sundhedsløsninger, der forebygger indlæggelser og fremmer behandlingen af borgene i eget hjem.

- Vi leverer fortsat på vores langsigtede strategi og opnåede et tilfredsstillende resultat med organisk vækst og et løft af driftsresultatet på 21%. Fremgangen skyldtes primært fremdrift i vores amerikanske forretning og øget indtjening fra sundhedsløsninger til virksomheder i Skandinavien. Der er et stort potentiale i at forebygge indlæggelser – både for borgere og sundhedsvæsnet – og derfor glæder det mig, at vi nu også er i luften med sundhedsløsninger i eget hjem i Californien og Danmark, siger Jakob Riis, administrerende direktør for Falck.

På det skandinaviske marked for private sundhedsabonnementer og virksomhedsordninger var udviklingen positiv. I Danmark voksede antallet af privatabonnementer til 100.000, og der blev tegnet større rammeaftaler med virksomheder i Skandinavien om sundhedsordninger til medarbejdere. I Europa var omsætningen dog påvirket af et reduceret omfang af ambulancekontrakter.

Falck havde flere ambulancekørsler i USA og gennemførte prisjusteringer, ligesom der var fortsat fremgang i Colombia, hvor der var en stigning i antallet af sundhedsabonnementer.

Falck fastholder forventningerne for regnskabsåret 2024 om at opnå en organisk vækst på et lavt, et-cifret niveau og en EBITA-margin på 4-5%.

Falck er opdelt i fem forretningsben: Ambulance, Assistance, Healthcare, Community Healthcare og Fire Services.

Finansielle hovedpunkter

  • Omsætningen udgjorde 3.055 mio. kr. mod 2.915 mio. kr. i samme kvartal sidste år
  • Driftsresultatet før særlige poster mv. (EBITA) blev 143 mio. kr. mod 118 mio. kr. sidste år
  • EBITA-marginen blev 4,7% mod 4,0% sidste år
  • Periodens resultat blev 28 mio. kr. mod 35 mio. kr. sidste år
  • De frie pengestrømme efter skat var 131 mio. kr. mod 568 mio. kr. sidste år


Leverandører
Tilbage til toppen