SecurityWorldMarket

12-10-2021

Udflytning af politifolk: "Vi risikerer en politifaglig katastrofe"

Forbundsformand Heino Kegel (th) og næstformand Michael Bergmann Møller frygter tab af faglighed og kompetencer, når 125 politifolk flyttes fra Rigspolitiet og ud i politikredsene. Foto: Politiforbundet.

De sidste streger for udflytning af 125 politifolk fra Rigspolitiet er ved at være klar. Det er et krav fra regeringen om at slanke Rigspolitiet, hvor tallet er vigtigere end konsekvenserne. Dermed risikerer dansk politi at stå med et stort videns- og kompetencetab, som kan få konsekvenser for efterforskningen, og hvor de kriminelle bliver vindere, advarer Politiforbundet.

- Vi risikerer at stå med en politifaglig katastrofe, hvis den planlagte slankning af Rigspolitiet gennemføres helt på bekostning af politifaglighed. Vi er også bekymret for den fremtidige placering af politifolk og muligheden for at anvende deres unikke kompetencer. Vi har derfor aftalt med Rigspolitiet, at der bliver en proces for de udflyttede politifolk, der føler sig fejlplaceret, udtaler Heino Kegel, forbundsformand.

I det seneste politiforlig vedtog et politisk flertal i Folketinget at beskære antallet af ansatte i Rigspolitiet med 50 procent. Herunder skal 125 politifolk flyttes til politikredsene. I flere tilfælde politifolk med helt unik politifaglig viden og specialisering i forhold til bekæmpelse af kriminalitet, ifølge Politiforbundet.

Dertil kommer, at adskillige politifolk flyttes over i den nye Nationale enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, med placering i såvel Østjylland som Københavnsområdet.

Etableringen og organiseringen af denne reform har været i gang siden årsskiftet. Ansatte i Rigspolitiet har ventet længe på at få afklaring om deres fremtid. En ventetid præget af usikkerhed, ondt i maven, samt frygten for det store hul af tabt viden og faglig indsigt, som risikerer at blive konsekvensen, lyder det fra Politiforbundet.

- Nu står vi i en situation, som vi desværre har set før: Hvor politiske ønsker loyalt eksekveres, selv om det på nogle områder er fagligt ufornuftigt. Politikerne krav til tempo og tal overruler fagligheden, og lægger et massivt pres på arbejdsgiveren. Derfor oplever vi også, at reformtempoet og tilfredsstillelsen af politikerne kan veje tungere end politifagligheden og hensynet til fornuft og arbejdsmiljø. Således vil en række specialer og ekspertiser desværre nok forsvinde, når det nye rigspoliti og NSK skal være driftsklar om tre måneder, påpeger forbundsformand Heino Kegel.

Ikke gennemtænkt
Forbundsformanden har netop sammen med sin næstformand Michael Bergmann Møller besøgt Rigspolitiet til et medlemsmøde, hvor politifolkene gav udtryk for deres store frustrationer omkring fremtiden, og særligt tabet af unik viden og politifaglighed, når de til årsskiftet bliver sendt ud i politikredsene.

- Fordelingen af de 125 politifolk er ikke gennemtænkt i forhold til hverken faglighed, de ansatte eller fremtidens politiarbejde. Der er igennem mange år opbygget specialviden og særlige kompetencer, som vi risikerer at miste i dansk politi. Jeg har svært ved at forstå, at en reform, som fra politisk hold er et ønske om at styrke politiindsatsen, faktisk risikerer at skade politi og borgere, og gavne kriminelle. Politikernes rigide krav til tal og deres reformiver har stillet Rigspolitiet i en svær situation, siger næstformand Michael Bergmann Møller.

Han fortsætter:

- Og det er med god grund, at de enkelte politifolk både er frustrerede og undrende over, at det sker på en arbejdsplads, som er sat i verden for at yde samfundet den bedste service. Det er utilfredsstillende, at de ansatte tilmed har gået i uvished i månedsvis omkring deres fremtidige arbejdssted og arbejdsindhold, siger Michael Bergmann Møller.

Efterlyser klar kommunikation
Politiforbundet har fra begyndelsen ønsket en gennemskuelig proces, hvor tillidsfolk, reformramte medlemmer, og ledelsen i fællesskab har kunnet aftale fremtidigt arbejdsindhold og placering.

- Politikerne har trukket kæmpe veksler på de ansatte i Rigspolitiet og dynget dem til med krav og opgaver under et til tider umenneskeligt tidspres. Vi har behov for at komme med en klar melding til politikkerne: ”Hvis det her skal gøres ordentligt, skal det ske i fornuftigt tempo og med respekt for fagligheden”. Når reformen kolliderer med faglighed, skal politikerne og ministeren naturligvis advares og informeres, så de kan tage stilling til uhensigtsmæssige konsekvenser af deres beslutninger. Vi har efterlyst klar og åben kommunikation. En kommunikation som også gælder i forhold til politisk niveau og ministeren, altså at de bliver oplyst om konsekvenserne. Den efterlyser vi igen, siger forbundsformand Heino Kegel.

Hvorfor skal politi og borgere betale?
Både formand og næstformand frygter, at dansk politi i fremtiden kan havne i en lignende situation, når den næste reform skal gennemføres.

- Vi skærer gang på gang på politifaglighed, serviceniveau og professionalisme, når politiske ideer skal hastes igennem. De ansvarliges svigt og fejl skal under ingen omstændigheder betales af borgerne, ligesom politiets arbejdsmiljø og faglighed skal være i højsædet, siger Heino Kegel.

- Vi skal lære af fortidens fejl. Ikke blive ved med at gentage dem. Det gælder også de øverste ansvarlige i Rigspolitiet og i Justitsministeriet. Den gode melding herfra er, at vi heldigvis endnu kan nå at rette op på de forkerte beslutninger, der er truffet på Christiansborg. Politiforbundet står altid til rådighed med viden og fokus på faglighed, afslutter forbundsformanden.


Leverandører
Tilbage til toppen