SecurityWorldMarket

10-09-2021

Truslen fra cyberspionage mod transportsektoren er steget

Luftfartsektoren er ifølge CFCS særligt udsat for truslen fra cyberspionage.

Center for Cybersikkerhed (CFCS) vurderer, at truslen fra cyberspionage mod transportsektoren, herunder luftfart, er steget fra HØJ til MEGET HØJ. På den baggrund opdateres to trusselsvurderinger for transportsektoren.

Truslen fra cyberspionage mod transportsektoren er MEGET HØJ. Truslen er særligt rettet mod luftfart og havne, der er en del af transportsektoren. Truslen er dermed ikke ens for hele transportsektoren. CFCS vurderer, at truslen mod jernbanesektoren forsat er HØJ.

CFCS vurderer, at der inden for de seneste år har været en forøget cyberspionageaktivitet rettet mod transportsektoren, både i Danmark og i udlandet. CFCS vurderer, at fremmede stater blandt andet har en vedvarende interesse for transportmyndigheder.

Luftfartsektoren er særligt udsat for truslen fra cyberspionage. Fremmede stater har udført angreb mod forskellige typer organisationer inden for luftfarten. Det er meget sandsynligt, at den danske luftfartsektor også vil blive ramt af kompromitteringsforsøg inden for to år.

Spionage mod transportsektoren kan være motiveret af sikkerhedspolitiske interesser. I det omfang at dele af transportsektoren støtter dansk forsvar eller andre landes militær, eksempelvis transport af militært personel til missioner i udlandet eller militær brug af civile trafikknudepunkter såsom lufthavne og havne, kan dette også have fremmede staters interesse. Indhentning af information om transportsektoren, som er en del af dansk kritisk infrastruktur, kan desuden benyttes i forberedelsen af destruktive cyberangreb eller fysiske angreb rettet mod sektoren.Leverandører
Tilbage til toppen