SecurityWorldMarket

01-10-2023

Tre beredskaber går sammen om at indkøbe ny vagtcentralsoftware

Nordsjællands Brandvæsen, Sydøstjyllands Brandvæsen og Midtjysk Brand & Redning er gået sammen om et udbud på anskaffelse af ny vagtcentralsoftware, oplyser Beredskabsinfo.

Kontrakten omfatter både leverance og efterfølgende service frem til 2030, og den anslåede værdi er 10 mio. kr. Ved at vælge samme løsning kan de tre beredskaber fremover skabe mere redundans gennem et tættere samarbejde ved f.eks. stor belastning.

Det nye udbud omfatter leverance og support af et vagtcentralssystem til Midtjysk Brand & Redning, Sydøstjyllands Brandvæsen (Horsens Kommunes Service & Beredskab) og Nordsjællands Brandvæsen.

De tre beredskaber ønsker en moderne vagtcentralsplatform, der skal kunne modtage brandalarmer, men også alle de andre alarmer, som bliver håndteret af vagtcentralerne. Andre alarmer kan være – men er ikke begrænset til – nødkald fra borgere, tyverialarmer, elevatoralarmer og tekniske alarmer.

Herudover skal platformen ifølge Beredskabsinfo kunne forestå disponering af brandfolk, køretøjer og andre ressourcer.Leverandører
Tilbage til toppen