SecurityWorldMarket

04-09-2018

Stockholm satser på private vagter

Stockholm ønsker flere vagter ud på gaden for at hjælpe politiet med at øge trygheden balndt borgerne.

Bystyret i Stockholm vil have flere private vagter til at assistere politiet ved patruljering på utrygge, offentlige steder. To kommuner i det sydlige Stockholm har fået politiets godkendelse til, at der indsættes såkaldte ”ordningsvakter” som politiets forlængede arm.

I Danmark sukker vagtbranchen efter at kunne komme politiet til undsætning hvad angår rutineprægede opgaver, som ikke kræver en politimæssig uddannelse, og som ville kunne frigøre politimandskab til at opklare kriminalitet og øge trygheden i samfundet. Og vagtbranchen sukker også, når politikerne i stedet etablerer ordninger med hjemmeværn og politikadetter – og sidstnævnte profession har ovenikøbet vist sig ikke at appellere til de unge.

I Sverige har man i mange år haft de såkaldte ”ordningsvakter”, som efter en kort, politikontrolleret uddannelse på kun 14 dage må patruljere på steder udpeget af politiet, og Stockholm har efter megen uro i nogle forstæder samt tryghedsmålinger blandt borgerne nu fået lov til øget brug af ordningsvakter.

Vagterne har ansættelse i private selskaber, som udlejer vagterne til fx kommuner. Inden for sit bevogtnings- / ronderingsområde har en ordningsvakt beføjelse til blandt andet at afvise, fjerne, eller frihedsberøve personer, fx med håndjern, indtil der kommer assistance fra politiet. En ordningsvakt må også gerne beslaglægge alkohol og bevismateriale og videregive til politiet. Han har endvidere ret til at kropsvisitere personer med henblik på at finde for eksempel våben.

Vagten har ret til at anvende vold i et omfang, der står mål med situationen, og indeholdt i ordningsvaktens 14 dages uddannelse er én dags undervisning i brug af knippel. Teoretisk må en ordningsvakt godt bære skydevåben (med et 43 timers skydekursus i baglommen), men i praksis er ingen ordningsvakter i dag bevæbnet med andet end politistav og forsvarsspray (en spray, hvor chilien er erstattet af et farvestof, og som må købes af enhver borger i Sverige.

En ordningsvakt står under en politibetjents kommando og er forpligtet til at følge betjentens anvisninger, når deres veje krydses i forbindelse med forskellige situationer ude i byen. Enhver svensk statsborger med en ren strafattest kan blive ordningsvakt.

Kilde: Securityworldmarket.com/se og avisen Security User Danmark nr 2/18


Leverandører
Tilbage til toppen