SecurityWorldMarket

27-08-2022

Smartere brandslukning ødelægger langt mindre

Brandfolk kan bekæmpe en brand, så det går mindre ud over værdierne på brandstedet. Nye skånsomme og effektive slukningsmetoder kan blive til stor glæde for skadelidte borgere – og for forsikringsselskaberne, mener F&P.

Bygningsbrande giver ofte markante ødelæggelser. Bygninger og ejendele bliver skadet af ilden, men især af sod og slukningsvand. Særligt brugen af store mængder slukningsvand kan give omfattende ødelæggelser på brandstedet og de nærmeste omgivelser, fx sive ned gennem flere lejligheder i en ejendom.

Man kan ikke altid undgå at bruge store mængder slukningsvand. Men i mange tilfælde kan man angribe en brand, så der ikke opstår helt så omfattende følgeskader bagefter.

Det er ideen bag nyudviklet undervisningsmateriale til brandfolk i brug af skånsomme slukningsmetoder.

- Det handler om at gennemføre slukningsindsatsen så effektivt som muligt og med så lidt vandskade som muligt, så bygninger, løsøre og indbo tager mindst mulig skade, siger underdirektør Pia Holm Steffensen fra F&P.

Hvis brande skaber færre ødelæggelser, kan skaderamte komme hurtigere tilbage til deres eget hjem efter en brand, og der vil være et mindre tab, der skal erstattes af forsikringsselskaberne. For mange er det også meget værdifuldt, hvis man kan undgå skader på fx familiefotos og andre ting med affektionsværdi. Ting man aldrig kan få igen, hvis de bliver ødelagt af slukningsvand.

De nye slukningsmetoder kombinerer viden om brandfysik, slukningsredskaber, bygningskonstruktioner og betydningen af samarbejdet mellem redningsberedskabet, følgeskadefirmaer og forsikringsselskaber.

Brandslukningsmetoderne kan ses på www.effektivslukning.dk

Det er Beredskab Øst, Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og Østifterne, der sammen med F&P har gennemført projektet, der nu er klar med nyt undervisningsmateriale til brandfolk.

Situationsbestemmelse af en brand

Udviklingen af undervisningsmaterialet er et nybrud på flere områder.

- Der kommer sjældent nyt undervisningsmateriale til brandfolk, så materialet er virkelig efterspurgt. Derudover er der fokus på værdiredning og reflekteret brug af slukningsmidler og vand, hvilket er et nyt fokusområde inden for redningsberedskabet, siger viceberedskabsdirektør Michael K. Andersen fra Beredskab Øst, der har deltaget i projektet.

Opgaven med at situationsbedømme en brand og en indsats kan være omfattende og ske under stort pres. Indsatslederen skal i hver enkelt situation vurdere, hvorvidt et angreb mod branden skal være offensivt – med aktiv brandslukning; eller defensivt – ved fjernelse af værdier væk fra branden.

- Det er her et klassisk handlepres udfoldes. Indsatslederen skal ud af flere løsninger vælge netop dén løsning, der er mindst indgribende eller belastende for den skadelidte. I denne proces er det afgørende, at selve formålet med redningsberedskabets indsats står klart; at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet – og at dette ikke i alle tilfælde kan ske med en traditionel slukningsindsats, siger brigadechef Martin Thomsen, chef for Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse.

I 2021 var der 22.000 brandskader på bygninger og godt 19.000 på indbo og løsøre. Det kostede forsikringsselskaberne over 3,2 mia. kr. i erstatninger.Leverandører
Tilbage til toppen