SecurityWorldMarket

21-02-2024

Skandinaviske MSP'er i front med cloud men bagud på vækst og drift

Scott Gower, Regional Sales Manager i Norden og Baltikum hos Kaseya-selskabet Datto.

Skandinaviske MSP'er (Managed Service Providers - eller it-servicevirksomheder)  er længst fremme, når det handler om at tilbyde cloudbaseret infrastruktur til kunderne. Men de kæmper samtidig med vækst, mangel på kvalificeret arbejdskraft og optimeret virksomhedsdrift sammenlignet med tilsvarende virksomheder i resten af verden. Det viser Dattos globale State of the MSP-rapport, der er blevet offentliggjort for tredje gang.

Amerikanske Kaseya, som købte Datto i 2022, er specialiseret i unified it-administrations- og sikkerhedssoftware til MSP’er samt små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Kaseya har netop offentliggjort sin tredje årlige Datto Global State of the MSP-rapport. Baseret på besvarelser fra 1.575 MSP’er globalt kortlægger rapporten dels, hvad der driver MSP’ernes forretning fremad, og hvad der holder dem vågne om natten. Rapporten giver dybdegående indsigt i markedet for managed services og viser blandt andet, hvor afgørende en rolle MSP’er spiller i små og mellemstore virksomheders succes, hvordan landskabet for MSP’er og deres services har udviklet sig, og hvad branchen kan forvente i 2024.

Skandinavien – et lavvækstområde

Størstedelen af de skandinaviske virksomheder, der tæller 151 adspurgte MSP’er, har oplevet vækst i det forgangne år. Rapporten viser, at 66 pct. af MSP’erne er vokset, hvilket er på niveau med det globale gennemsnit (65 pct.). Dog viser rapporten også, at kun 3 pct. af de skandinaviske MSP’er voksede med mere end 10 pct. i det forgangne år. Til sammenligning voksede halvdelen (50 pct.) af de amerikanske MSP’er med mere end 10 pct., mens det globale gennemsnit lå på 26 pct. De skandinaviske MSP’er halter således efter resten af verden.

- Den lavere vækst i Skandinavien, vurderer jeg, hænger sammen med både manglen og prisen på kvalificeret arbejdskraft, sammenlignet med hvordan det forholder sig i resten af verden. På ét område skiller de lokale MSP’er sig markant ud: Halvdelen (50 pct.) af dem svarer nemlig, at det er en strategisk topprioritet for dem at forbedre deres virksomhedsdrift, hvilket er langt højere end de øvrige lande i rapporten på nær Singapore, der også er kendt som et land med meget høje omkostninger. Det ser derfor ud til, at det er sværere at drive en sund og profitabel MSP-forretning i Skandinavien i forhold til andre lande, påpeger Scott Gower, som er Regional Sales Manager i Norden og Baltikum hos Datto, der er et Kaseya-selskab.

Barrierer og bekymringer blandt MSP’er

Analyserapporten identificerer også en række udfordringer, som de skandinaviske MSP’er slås med i dagligdagen – særligt inden for cybersikkerhed. Adspurgt om deres største barrierer for at kunne tilbyde cybersikkerhedsløsninger, fremhæver næsten halvdelen (48 pct.), at kompleksiteten inden for cybersikkerhed er en barriere, mens 43 pct. svarer, at de ganske enkelt ikke kan finde de rette kompetencer. Hver fjerde (24 pct.) MSP svarer da også, at de tilbyder deres managed sikkerhed via en MSSP’er (managed security service providers).

- At MSP’erne outsourcer deres sikkerhedsløsninger til dedikerede MSSP, ser jeg som et udtryk for to ting: at kompleksiteten inden for cybersikkerhed er støt stigende i takt med, at trusler bliver mere alvorlige og angrebstaktikker mere avancerede. Og at MSP’erne har svært ved at finde kvalificeret og højt specialiseret arbejdskraft inden for cybersikkerhed. Jeg antager derfor, at de outsourcer cybersikkerheden mere af nød end af lyst,” siger Scott Gower.

Mest bekymrende svarer hver fjerde MSP (26 pct.), at en barriere er, at deres kunder ganske enkelt ikke bekymrer sig om cybersikkerhed.

Skandinavien i front med cloudbaseret infrastruktur og managed sikkerhedsløsninger

Analyserapporten viser dog også positive takter. De skandinaviske MSP’er ligger nemlig helt i front, når det kommer til at tilbyde cloudbaseret infrastruktur som en managed service, idet hele 94 pct. af MSP’erne har dette som en del af deres produktportefølje. Til sammenligning er det globale gennemsnit på 83 pct. Det samme mønster gør sig gældende med managed sikkerhedsløsninger, hvilket hele 97 pct. af de skandinaviske MSP’er tilbyder. Her er det globale tal 93 pct.

- Det billede, der tegner sig i State of the MSP-rapporten, stemmer godt overens med de samtaler vi har med MSP’erne i Danmark, Sverige og Norge. Her stiger cloudanvendelsen og migreringen af workloads til skyen generelt, hvilket især er drevet af, at slutkunderne i stigende grad har taget Infrastructure-as-a-Service (IaaS) til sig og migrerer databaser og mailservere til skyen, slutter Scott Gower.

Om rapporten

Dattos MSP Pulse for 2024: Global Trends and Forecasts er baseret på statistik fra en undersøgelse blandt ca. 1.600 MSP'er verden over. Undersøgelsen er udført af Strategy Analytics på vegne af Datto.
Klik her for at downloade rapporten.Leverandører
Tilbage til toppen