SecurityWorldMarket

07-05-2021

Securitas starter 2021 med mindre salg men bedre indtjening

En god start på året, mens transformationsrejsen fortsætter, kommenterer CEO Magnus Ahlqvist.

Securitas første kvartalsrapport 2021 er netop præsenteret. Sammenlignet med den tilsvarende periode i 2020 faldt salget fra SEK 28.420 millioner til SEK 25.814 millioner. Driftsresultat før afskrivninger forbedredes derimod fra SEK 1.086 mio. i 2020 til SEK 1.256 mio.

Selvom den organiske vækst i koncernen var 0 procent (2) i første kvartal 2021, rapporterede alle forretningssegmenter en positiv organisk salgsvækst i marts.

- Selvom vi ser øget kommerciel aktivitet i hele koncernen, fortsætter coronapandemien med at dæmpe den organiske salgsvækst, forklarer Magnus Ahlqvist.

- Den negative effekt på aktiviteter inden for lufthavnsikkerhed er fortsat omfattende, primært i Security Services Europe, men vi fortsætter med at forbedre rentabiliteten via en gennemgang af kontrakterne.

Magnus Ahlqvist understreger, at salgsnedgangen - primært som følge af pandemien - delvist er blevet opvejet af et øget niveau af coronarelateret mersalg, som fortsatte fra 2020 ind i første kvartal.

Installationsaktiviteterne indenfor elektronisk sikkerhed var stadig belastet af pandemien, mens de strategiske opkøb af Stanley Security i fem lande og FE Moran Security Solutions i USA bidrog positivt til både salg og rentabilitet. Sikkerhedsløsninger og elektronisk sikkerhed udgjorde 22 procent (22) af koncernens salg i første kvartal.

Koncernens driftsresultat justeret for valutakursændringer steg med 30 procent, og driftsmarginen udgjorde 4,9 procent (3,8) med forbedringer i alle forretningssegmenter og støtte fra omkostningsbesparelsesprogrammet indført i 2020.

Støtten fra statslige tilskud fortsatte, hovedsageligt relateret til afskedigede medarbejdere på deltid, og de samlede prisjusteringer i koncernen var på samme niveau som lønomkostningsstigningerne i første kvartal.

- Forbedring af rentabiliteten er et vigtigt fokusområde, og vi arbejder aktivt med vores kontraktportefølje i hele koncernen, siger Magnus Ahlqvist, der ser coronapandemien som en væsentlig udfordring.

- Vores prioritering er den samme siden januar 2020, nemlig at beskytte vores medarbejdere, at håndtere vores kunders skiftende behov på en så professionel måde som muligt samt at have kontrol over vores omkostninger og håndtere likviditeten omhyggeligt.

Magnus Ahlqvist understreger, at der er stor usikkerhed omkring pandemiens langsigtede konsekvenser, men mener, at Securitas takket være tidligt implementerede foranstaltninger er godt rustet - selvom coronaen fortsat er en hæmmende faktor.

- Sammen med et klart fokus og en solid økonomisk stilling har vi den styrke, der skal til, for at vi kan håndtere yderligere udfordringer, siger han.

Endelig kommenterer Magnus Ahlqvist Securitas transformationsarbejde.

- Forretningstransformationsprogrammet i Europa og Ibero-Amerika, som blev annonceret i begyndelsen af året, udvikler sig planmæssigt ligesom vores andre transformationsprogrammer. I løbet af første kvartal kommunikerede vi også om ændringen i vores brand for at afspejle vores transformationsrejse og for at understøtte positionen som den førende partner inden for intelligente sikkerhedsløsninger, siger han.

- Vi er overbeviste om, at disse programmer vil ændre forretningsmixet, og vi er fast besluttede på at nå de relaterede marginalmål.

- Securitas gik ind i 2021 stærkere og mere fokuseret og med en klar plan om at fortsætte transformationsrejsen trods fortsat global usikkerhed. Udviklingen i første kvartal 2021 bekræfter retningen og ambitionen for de kommende år, siger Magnus Ahlqvist afslutningsvis.


Leverandører
Tilbage til toppen