SecurityWorldMarket

22-04-2018

Reduceret overskud for Axis

Ray Mauritsson, CEO Axis CEO.

Sammenlignet med det meget stærke første kvartal for et år siden, har Axis lidt mere beskedent taget hul på 2018, selv om omsætningen på 2,058 millioner SEK (2,027) er en smule højere.

I lokale valutaer steg nettoomsætningen med 8 procent. Resultat af primær drift udgjorde 178 millioner kroner (234), svarende til en driftsmarginal på 8,6 procent (11,6). Periodens resultat udgjorde 127 mio. SEK (177).

En årsag til den lidt langsommere start på årets første kvartal er den anstrengte komponentforsyningssituation.

Blandt de positive aspekter understreger CEO Ray Mauritsson, at der lykkedes Axis at rekruttere nye medarbejdere med de rette kompetencer, og at man har kunnet lancere spændende nye produkter og løsninger som en del af udvidelsen af Axis udbud. Han understreger også, at Axis Sustainability Report, offentliggjort i slutningen af marts, viser nye fremskridt inden for bæredygtighed.

I kommentaren til kvartalsrapporten januar-marts siger Ray Mauritsson om resultatet vedrørende de transatlantiske firmaer, som Axis købte i 2016:

- Fra og med første kvartal 2018 er for eksempel 2 N i USA og Canada blevet integreret som planlagt med Axis nordamerikanske aktiviteter.

På generalforsamlingen i 2017 forlangte Axis minoritetsejere, at der skulle foretages en særlig revision af selskabet. Revisionsrapporten er nu blevet præsenteret og viser intet af betydning for Axis forretning.


Leverandører
Tilbage til toppen