SecurityWorldMarket

11-01-2024

PET udgiver national risikovurdering af terrorfinansiering

For tredje gang udgiver Politiets Efterretningstjeneste (PET) "Den nationale risikovurdering af terrorfinansiering". Risikovurderingen har som formål at forhindre terrorfinansiering både i Danmark og i udlandet.

Terrorfinansiering fra personer i Danmark tilgår primært militant islamistiske grupper i Syrien, Irak, Somalia og Tyrkiet samt i mindre grad Afghanistan, Libanon og Palæstina. Finansiering er med til at opretholde terrorgrupper og fremme deres virke, og tilførslen af finansielle ressourcer forbedrer gruppernes mulighed for at udføre operationer, rekruttere og fastholde medlemmer.

Risikoen for terrorfinansiering er høj på en række områder. Det gælder eksempelvis kryptoaktiviteter, kontanter og højværdivarer, ulovlig pengeoverførselsvirksomhed og på nonprofit-området. På andre områder er risikoen for terrorfinansiering betydelig eller moderat.

Det fremgår af ”Den nationale risikovurdering af terrorfinansiering”, som PET udgiver for tredje gang.

Formålet med risikovurderingen er især at sætte fokus på særligt risikofyldte områder ved blandt andet at foretage en særskilt vurdering af risikoen for terrorfinansiering for hvert enkelt risikoområde. Risikovurderingen er dermed med til at udbygge de underretningspligtige virksomheder og personers viden om terrorfinansiering.

Flere straffesager

PET har igangsat en række forebyggende aktiviteter, herunder undervisning, foredrag, awareness og uddannelsesaktiviteter, og risikovurderingen vil indgå centralt i det videre arbejde med at minimere risici forbundet med finansiering af terrorisme.

Risikovurderingen af terrorfinansiering fungerer som et fundament for den type aktiviteter og for den løbende dialog med myndighederne, underretningspligtige virksomheder og personer samt forskningssektoren.

Der ses i Norden relativt få domme for terrorfinansiering, men der har i Danmark i de senere år været rejst sigtelse i en række sager for overtrædelse af straffelovens §114b om terrorfinansiering. I flere af sagerne er der sket domfældelse. Det kan generelt være vanskeligt at dokumentere - og dermed bevise - de finansielle spor gennem eller til jurisdiktioner langt væk fra Danmark, ligesom forsættet til terrorfinansiering også kan være svært at bevise i forbindelse med en straffesag.

Bekæmpelse og forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering er en indsats, der involverer en lang række myndigheder, brancheorganisationer og virksomheder. Indsatsen er forankret i den nationale strategi for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering 2022-2025.

Den nationale risikovurdering af terrorfinansiering kan med fordel læses i sammenhæng med Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask, som udgives af Hvidvasksekretariatet, og EU-Kommissionens supranationale risikovurdering af hvidvask og terrorfinansiering.

Læs ”Den nationale risikovurdering af terrorfinansiering” her.Leverandører
Tilbage til toppen