SecurityWorldMarket

01-04-2023

Nu starter arbejdet med et dansk hælerregister

Et nyt register over stjålne genstande skal gøre livet surt for indbrudstyve. Justitsministeriet og Rigspolitiet er gået sammen med bl.a. Bo trygt om at gøre det sværere at omsætte hælervarer og på den måde forebygge indbrud.

Hvis du får stjålet din fladskærm, dine smykker eller et dyrt møbel, er det sjældent, at indbrudstyven tager det med hjem til eget brug. I stedet bliver hælervarerne solgt videre – men det kan snart blive svært for tyven at få afsat sine koster.

Justitsministeriet og Rigspolitiet vil nu tage del i et samarbejde om at udvikle et digitalt register over stjålne genstande. Registret skal gøre det sværere at omsætte hælervarer og på den måde mindske omfanget af indbrudskriminalitet.

I Danmark har et digitalt register over stjålne genstande været på ønskelisten i årevis – og vi tager nu et stort skridt i retning af at indfri ønsket.

Justitsministeriet og Rigspolitiet tager nu del i et samarbejde med bl.a. Bo trygt, Forsikring & Pension og Det Kriminalpræventive Råd om at etablere et digitalt register over stjålne genstande. Registret skal være søgbart for borgere, virksomheder og politi, så alle kan tjekke, om en genstand er meldt stjålet.

- Når folk begår indbrud, er det som oftest ikke, fordi de selv skal bruge en halskæde eller en ny fladskærm. Så er det, fordi de har mulighed for at afsætte det. Hvis vi skal ramme indbrudstyvens motivation for at begå indbrud, skal vi gå målrettet efter at stoppe hæleriet. Jeg er overbevist om, at et digitalt register over stjålne genstande kan blive et vigtigt redskab i kampen mod hæleri og indbrudskriminalitet. Ved at gøre det synligt, hvad der er stjålet, gør vi det også sværere for indbrudstyven at omsætte tyvekoster, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Hælervarer for to milliarder årligt

Den seneste analyse af hælermarkedet fra Det Kriminalpræventive Råd viser, at en kvart million danskere årligt køber genstande, der er stjålet fra danske hjem eller virksomheder. Samlet set omsættes der hælervarer for 2 mia. kr. årligt.

Hvordan det nye nationale register skal etableres og fungere, vil skulle afklares i forbindelse med det videre arbejde. Men selvom et nyt digitalt register over stjålne genstande vil blive et vigtigt værktøj i kampen mod indbrud, kan det ikke stå alene.

- Fra Bo trygts side er vi sikre på, at registret over stjålne genstande vil få stor betydning for indsatsen mod hæleri og dermed kampen mod indbrud. Et register kan dog ikke stå alene – der er brug for en stor, samlet indsats, siger Britt Wendelboe, programchef i Bo trygt, der er en indsats skabt af TrygFonden og den filantropiske forening Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

- Der er i de senere år skabt et rigtig godt samarbejde mellem kommuner, politi, øvrige aktører og ikke mindst borgerne. Denne samlede og fokuserede indsats er med til både at forebygge indbrud og højne trygheden for den enkelte borger. Vi ved, indsatsen virker – og det er vigtigt, at vi fortsætter, fastslår Britt Wendelboe.

Hollandsk forbillede

I Holland har man siden 2014 i regi af Justitsministeriet haft et digitalt register over stjålne genstande, som politi, borgere og forretninger m.fl. har adgang til. Registret, der er tilgængeligt både via en app og en hjemmeside, rummer ca. 1,8 mio. genstande. Servicen bruges flittigt – hollænderne søger i registret 200.000 gange hver måned. Fx kan de, når de køber brugte varer, tjekke, om varen er meldt stjålet.

Ifølge de hollandske myndigheder har registreringen af tyvekoster forbedret politiets efterforskning og øget forbrugernes bevidsthed om hæleri. Hvert år kører en offentlig kampagne mod hæleri, hvor borgerne opfordres til at tjekke, om varen er stjålet, når de køber brugt.Leverandører
Tilbage til toppen