SecurityWorldMarket

08-02-2024

Minister: Civile industrier skal levere mere til forsvaret

Forsvarskonferencen DDAC slutter i dag torsdag. DI Forsvar og Sikkerhed er medarrangør. Foto: Uffe Hansen.

Civile industriers bidrag til forsvaret kan udvikle nye danske styrkepositioner, siger erhvervsminister Morten Bødskov. Force Technology har kunder i mange industrier og oplever et betydeligt vækstpotentiale i forsvaret.

Droner, radarer, sikkerhedsudstyr, overvågning, pumper, ventiler, innovation, certificering – en lang stribe af danske og udenlandske virksomheder med udstyr og produkter til forsvarsindustrien er i disse dage linet op i Industriens Hus.

Omkring 400 deltagere er således med ved den årlige forsvarskonference, DACC, i en tid, hvor trusselsbilledet er forværret siden sidst med Ruslands fortsatte aggression overfor ikke mindst Ukraine. Og dermed er behovet for at styrke forsvarsindustrien også steget, for vi kan ikke være afhængig af import til den af vores mest kritiske sektorer. Det gør os sårbare i krisetider.

Det slog erhvervsminister Morten Bødskov fast i sin tale til deltagerne i DI’s stopfyldte konferencesal i går, onsdag.

- Den danske og den europæiske forsvarsindustri skal vokse. Vi er nødt til at gøre mere selv. Og vi er nødt til at gøre det i en fart, sagde han.

80 procent venter vækst

En ny analyse fra Erhvervsministeriet viser, at 80 procent af branchens virksomheder ser et stort vækstpotentiale i de næste fem år. Erhvervsministeren pointerede, at regeringen har store ambitioner på området, men så også udfordringer, der skal ryddes af vejen. Forsvarsindustrien skal nemlig ikke være så isoleret, som den er i dag. Der er brug for at styrke samarbejde med blandt andet den civile industri og også forbedre

- Vi må arbejde tættere sammen end nu. Der skal være nye former for samarbejde mellem myndigheder, videnscentre og vores industri, og der skal sikres en bedre adgang til kapital – og specielt risikovillig kapital. Vi skal skabe en industri der er mere bedre til at levere plug-and-play løsninger. Det arbejde er i gang, sagde Morten Bødskov.

Civile industrier på spring

Ifølge Erhvervsministeriets rapport er der stor interesse fra den civile industri i at blive leverandør til forsvaret. Hele 30 pct. af virksomhederne undersøgt i Erhvervsministeriets nye rapport om dansk forsvarsindustri, har således sagt, at de vil blive en del af den danske forsvarsindustri over de kommende år.

Hvis det lykkedes kan der udvikles nye styrkepositioner på det militære område. Et eksempel er til søs, hvor der er sat planer i værk for at den danske værftsindustri bygger patruljeskibe.

Forsvar en uventet styrkeposition

En af de virksomheder som bygger bro mellem civil- og forsvarsindustrien er Force Technology. Kunder fra forsvarsindustrien strømmer til med en hast, som ingen forudså i 2022, da virksomheden besluttede at gøre forsvaret til strategisk markedsområde.

 - Der er kommet helt andre dimensioner på, end vi forestillede os dengang. Vi overgik os selv og vores egne forventninger i 2023 med omkring 50 procent målt på omsætningen. Og når vi ser fremad, er der ingen tvivl om, at forsvarsindustrien bliver et af vores kernemarkeder på linje med de grønne områder som vindmøller og Power-to-X, fortæller adm. direktør Hanne Christensen.

Force Technology tester, udvikler og certificerer en bred vifte af produkter i bl.a laboratorier, et klimakammer og en kæmpemæssig vandtank. Virksomheden er et teknologisk serviceinstitut (GTS) og en del af Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Force Technology har hidtil tilbudt rådgivning og kurser i forhold til NATO-standarden AQAP-2110, men vil inden længe også kunne tilbyde en decideret certificering af udstyr og procedurer.

Det underbygger Force Technologys særlige rolle som bindeled mellem sælger og køber: industri og myndigheder. Virksomheden bidrage også til at skabe et mere bæredygtigt forsvar, hvor især brændstofforbruget står for den største klimabelastning. Dertil er virksomheden også aktiv i at forny forsvarets forsømte byggeri.

Efterlyser danske projekter

Kunderne på forsvarsområdet tæller dog især udenlandske producenter, fortæller Hanne Christensen.

- Der er ingen tvivl om, at andre landes producenter har rykket hurtigere end de danske. De er gode kunder, men vi så også gerne, at der skete mere i Danmark. Vi er eksempelvis med i udviklingen af et korvette-projekt i Sydeuropa (First Phase European Patrol Corvette (EPC), red), hvor de danske planer om nye skibe til forsvaret endnu ikke er gået i gang. Vi skal jo også sørge for at skabe nogle danske arbejdspladser, anbefaler hun.

Forsvarsministeriet præsenterede i august 2022 planer om at bygge nye flådefartøjer for 40 mia. kr. i Danmark. Siden har der været ret stille om det projekt. I stedet kunne Ingeniøren tirsdag i denne uge fortælle, at søværnet har bestilt nye motorredningsbåde i Estland.

Force Technology er som ét af i alt syv danske GTS-institutter desuden særligt attraktiv for kunder fra andre lande, som vil levere til Danmark, fordi der ofte er en genkøbsaftale knyttet til kontrakterne.

Kilde: Uffe Hansen / dibusiness.dkLeverandører
Tilbage til toppen