SecurityWorldMarket

07-02-2024

Markedet for små droner drives af maritim grænsesikkerhed

Der er en voksende efterspørgsel efter små droner, der patruljerer grænser til søs.

Den globale prognose til 2030 for markedet for små droner forventes at vokse fra 5,8 milliarder USD i 2023 til 10,4 milliarder USD i 2030, med en CAGR på 8,6 procent. Markedsvæksten kan blandt andet tilskrives en voksende efterspørgsel efter små droner, der patruljerer grænser til søs.

Prognosen stammer fra en ny rapport fra analysevirksomheden Marketsandmarkets, ser tilskriver markedsudvidelsen den voksende anvendelse af små droner i både civile og militære applikationer. Små droner finder udbredt brug i adskillige kommercielle sektorer, herunder fotografering, produkt- og medicinlevering, 3D-kortlægning, datatransmission samt inspektion og overvågning i afgrænsede områder. De spiller også afgørende roller i sektorer som landbrug, fast ejendom og olie og gas.

Efterretning og overvågning

Inden for forsvarssektoren spiller droner en afgørende rolle i at levere kritisk efterretning på slagmarken. I moderne militæroperationer har væbnede styrker verden over reduceret deres afhængighed af menneskelige spejdere til informationsindsamling og har taget droner til sig.

Fordelen ved droner ligger i deres evne til at operere næsten umærkeligt for fjendens styrker. Droner er medvirkende til at overvåge fjendens styrker eller specifikke områder, og transmittere videofeeds til udpegede jordstationer ved hjælp af GPS-teknologi.

En væsentlig del af de kommende års efterspørgsel efter små droner tilskriver Marketsandmarkets behovet for at patruljere grænser ude på havet eller på store søer.

Præcision i landbruget

I landbruget har brugen af små droner ført til fremkomsten af en præcisionspraksis, som gør det muligt for landmænd at overvåge afgrøders sundhed, overvåge kunstvandingsudstyr og identificere forskellige typer ukrudt mv.

Inspektion af fjerntliggende eller udfordrende steder

Dronefotografering tjener en række formål, herunder arealanvendelse, filmproduktion, miljøundersøgelser, arkæologi, elledningsinspektion, olie- og gasmåling, overvågning, kommerciel reklame og kunstneriske projekter. Derudover er droner uundværlige til at inspicere steder, som er udfordrende at nå, især i betydelige højder eller i forurenede miljøer.

Anvendelsen af droner har ifølge Marketsandmarkets revolutioneret inspektionen af telekommunikationstårne og tilbyder omkostningseffektive og tidseffektive løsninger. Droner er også medvirkende til at udføre vurderinger af bygninger og anden kritisk infrastruktur, såsom rørledninger, elektriske net, offshorefaciliteter og solpaneler.Leverandører
Tilbage til toppen