SecurityWorldMarket

08-01-2024

Genetec: 2024-trends indenfor fysisk sikkerhed

Cyberforsvar vil fortsat være en stor trend i 2024, ligesom cloud-adoption og øget efterspørgsel efter åbne systemarkitekturer. Foto: Genetec

Ifølge den canadiske sikkerhedsvirksomhed Genetecs prognose for, hvad der vil forme det fysiske sikkerhedsmarked set med globale briller, vil cyberforsvar fortsat være en stor trend i 2024.

Blandt Genetecs toptrends er konvergensen af it- sikkerhedsteams og fysiske sikkerhedsteams; en stigende efterspørgsel efter hybride cloudløsninger; modernisering af adgangskontrol til at blive en topprioritet, og data fra IIoT-enheder (Industrial Internet of Things) til at generere efterspørgsel efter analyser.

Øget samarbejde mellem it- og fysiske sikkerhedsteams

I løbet af 2024 vil organisationer arbejde mere hen imod at optimere samarbejdet mellem it- og fysiske sikkerhedsteams. At bygge bro mellem disse to værdifulde discipliner vil resultere i mere effektiv risikoreduktion og bedre dataoptimering i hele virksomheden, siger Genetec i sin trendscouting.

Fysiske sikkerhedsledere integrerer i stigende grad it-ekspertise i deres afdelinger. Samtidig udvider Security Operations (SecOps) sin funktion til at adressere fysiske sikkerhedsrisici og udnytte data fra begge grupper.

Skyens betydning øges

Behovet for ensartede, cloud-forbundne fysiske sikkerhedsløsninger vil stige i takt med, at samarbejdet mellem afdelingerne udvides. Ensartede, opkoblede overvågningsbilleder vil hjælpe teams med at få et komplet billede af systemer og skiftende trusler, samtidig med at de er i stand til at bruge data mere effektivt.

Modernisering af adgangskontrollen

Modernisering af adgangskontrol vil forblive en topprioritet i 2024. For at lette opgraderingskompleksiteten vil mange organisationer gå over til en hybrid cloud-model og implementere cloud-klare adgangskontrolløsninger, der muliggør løbende innovation og cybersikkerhedsopdateringer for at styrke sikkerheden fra døre til netværk.

Åbne systemer er efterspurgte

Der må også forventes en større efterspørgsel efter løsninger baseret på åbne platforme, ifølge Genetec. Virksomheder føler behov for fleksibilitet og for at kunne tilføje og forbinde den bedste tilgængelige teknologi over tid. Dette vil omfatte alt fra bygningsstyringssystemer og sikkerhedsløsninger til mobile ID-bærere.

Adgangskontrol og kameraovervågning kombineres

Mange organisationer vil også nå et vendepunkt i styringen af separate kamera- og adgangskontrolsystemer. I jagten på mere effektivitet kommer efterspørgslen efter systemer, der samler systemerne i én enkelt platform, mener Genetec, som understreger, at dette vil forenkle systemovervågning og vedligeholdelsesopgaver, hvilket vil føre til højere produktion og omkostningsbesparelser i hele virksomheden.

Hybride skyer bliver mere almindelige

Den fysiske sikkerhedsindustri vil i løbet af året opleve en stor stigning i brugen af hybridskyer i mellemstore og store virksomheder. En ny undersøgelse af over 5.500 fysiske sikkerhedsprofessionelle, udført af Genetec, viser, at 44 procent af organisationerne allerede har over en fjerdedel af deres fysiske sikkerhedsimplementering i et cloud- eller hybrid cloudmiljø. Og 60 procent af organisationerne siger, at de foretrækker hybrid cloud som en langsigtet strategi.

I takt med, at brugen af skyen stiger, vil interessen vokse for nye plug-and-play, cloud-klare systemløsninger. De strømliner ikke kun adgangen til cloud-tjenester, men forbedrer også computerkraften til edgebaserede teknologier.

Værdiskabende tjenester via skydata

Vi vil også se mere fokus på cloud-dataforbrug og tilhørende omkostninger. Brugere vil i stigende grad bruge cloud-administrerede apparater til at gemme tunge data såsom video. Organisationer vil søge ekspertise hos kanalpartnere for at udforske use cases ud over sikkerhed for at maksimere hybride cloud-investeringer. Dette vil skabe en lukrativ mulighed for kanalpartnere til at fokusere deres indsats på værdiskabende tjenester for at hjælpe kunder med at overvinde nye udfordringer, samtidig med at de genererer bæredygtig, tilbagevendende business.

Stigning af IIoT-enheder og efterspørgsel efter analyser

Markedet oplever en stigning i tilgængeligheden af fysiske sikkerhedsenheder og sensorer til Industrial Internet of Things (IIoT). Organisationer på tværs af brancher anvender ivrigt disse teknologier, ikke kun for at øge mangfoldigheden af data i deres sikkerhedsimplementeringer, men også for at nedbryde siloer mellem systemer og hente værdifuld information.

API-centreret, åben arkitektur er en vinder

Organisationer, der vælger en API-centreret, åben arkitektur sammen med en samlet tilgang, vil vinde mest over tid. Dette vil sætte dem i stand til at kombinere og analysere flere datakilder for at hjælpe med at informere om nye strategier og maksimere afkastet af enhver teknologiinvestering.

Automatisering af arbejdsgange

Efterhånden som mængden af tilgængelige data fortsætter med at stige, vil mange organisationer også lede efter måder at digitalisere og automatisere deres arbejdsgange for at understøtte deres operatører. Som følge heraf vil efterspørgslen efter fysiske sikkerhedsløsninger med indlejret analyse, automatiseringsværktøjer og visuelle dashboards vokse.Leverandører
Tilbage til toppen