SecurityWorldMarket

18-09-2023

Fysiske sikkerhedshændelser kostede virksomheder én billion dollars i 2022

G4S-rapporten viser opsummerende, at verdens største virksomheder i 2022 tilsammen mistede én billion dollars som følge af fysiske sikkerhedshændelser.

G4S står bag udarbejdelsen af World Security Report – den første redegørelse nogensinde om, hvordan sikkerheden ser ud for klodens erhvervsliv. Rapporten viser opsummerende, at verdens største virksomheder i 2022 tilsammen mistede én billion dollars som følge af fysiske sikkerhedshændelser.

Ifølge den første rapport nogensinde om verdens sikkerhed mistede store, globale virksomheder en samlet omsætning på én billion USD i 2022 på grund af fysiske sikkerhedshændelser. I de kommende 12 måneder forventes økonomisk uro at blive den største faktor, der påvirker sikkerheden, hvilket er en betydelig stigning i forhold til året før.

Rapporten finder også, at virksomheder forventer en stigning i trusler og farer som social uro, klimaændringer, bedrageri og tyveri. Som følge heraf forudsiges fysiske sikkerhedsbudgetter at stige betydeligt for at holde mennesker, ejendom og aktiver sikre. Sikkerhedsledere agter at fokusere investeringer i avanceret teknologi og give sikkerhedsprofessionelle yderligere færdigheder og træning.

Svig – dvs. bedrag, der skal resultere i gevinst – vil sandsynligvis være den største eksterne trussel i det kommende år. Lækning af følsomme oplysninger forventes at være den største interne trussel. Farer fra hackere, demonstranter, spioner og økonomiske kriminelle forventes at stige.

G4S’ World Security Report bygger på udtalelser fra 1.775 sikkerhedschefer (CSO) eller personer i tilsvarende stillinger fra 30 lande. Arbejdet for store, globale virksomheder med en samlet årlig omsætning på mere end 20 billioner dollars – en fjerdedel af verdens bruttonationalprodukt.

- Som verdens førende sikkerhedsvirksomhed bestilte vi denne rapport til gavn for hele sikkerhedsbranchen og de virksomheder, vi beskytter. Den kommer på et tidspunkt, hvor organisationer over hele kloden i stigende grad navigerer mere komplekse sikkerhedsrisici og -trusler. Forskningen viser, at virkningen af sikkerhedstrusler mod organisationer er multidimensionel – fra afbrydelse af produktiviteten til tab af kunder til den potentielt svimlende økonomiske påvirkning, siger Steve Jones, Allied Universals globale formand og CEO (Allied Universal ejer G4S).

En ud af fire (25%) virksomheder rapporterede et fald i deres virksomhedsværdi efter en ekstern eller intern sikkerhedshændelse i løbet af de sidste 12 måneder.

Ud over CSO'er undersøgte rapporten også 200 globale institutionelle investorer for at forstå, hvilken indvirkning sikkerhedshændelser har på værdien af børsnoterede virksomheder. Investorer estimerede et gennemsnitligt fald på 29 % i aktiekursen i kølvandet på en betydelig intern eller ekstern sikkerhedshændelse i de sidste 12 måneder.

- Globale virksomheder står over for øgede sikkerhedstrusler, et stramt arbejdsmarked globalt samt og hurtigt skiftende teknologier, der udgør nye risici og kræver forskellige færdigheder. Derudover kæmper direktioner med at balancere fysisk sikkerhed og cybersikkerhed sammen med andre prioriteter. World Security Report hjælper hele vores branche og det bredere erhvervsliv med bedre at forstå og operere i det udfordrende, globale og hurtige sikkerhedslandskab, siger Ashley Almanza, administrerende formand for G4S.

Nøgleresultater fra World Security Report:

  • Økonomisk uro blev rapporteret med 47 % som den største sikkerhedspåvirkende fare i de næste 12 måneder - en stigning fra 39 % året før
  • Begivenheder i klimaændringer er stigende og den næstmest bekymrende fare, hvor 38 % siger, at de kan blive påvirket i det næste år. Dette bliver efterfulgt af social uro (35 %), afbrydelse af energiforsyningen (33 %) og krig eller politisk ustabilitet (32 %)
  • Lækning af følsomme oplysninger forventes at være den største interne trussel i de næste 12 måneder ifølge 36 % af de adspurgte
  • Misbrug af virksomhedens ressourcer eller data er den mest almindelige interne hændelse, hvor 35 % af virksomhederne har oplevet dette allerede i løbet af de sidste 12 måneder
  • Svig forventes at blive den største eksterne trussel i det næste år, forudsagt af 25 % af CSO’erne
  • Svindel og phishing og social engineering er de mest almindelige eksterne sikkerhedshændelser, man har oplevet i de sidste 12 måneder (23 %)
  • Truslen fra to grupper, nemlig hackere og økonomisk kriminelle, vil sandsynligvis stige, og 50 % og 49 % af de adspurgte forudsiger, at de vil blive påvirket af disse grupper, begge op fra 39 % i det sidste år.

Fremtiden for sikkerhedsindsigt

  • Cybertrusler, der truer fysiske sikkerhedssystemer, er udfordrende for driften ifølge ni ud af 10 adspurgte
  • Ni ud af ti CSO'er siger, at virksomhedsledere er mere bekymrede over cybersikkerhed end fysisk sikkerhed
  • Otte ud af 10 (84 %) tror, at rekruttering af sikkerhedsprofessionelle vil blive udfordrende i løbet af de næste fem år.


Leverandører
Tilbage til toppen