SecurityWorldMarket

15-08-2022

FLD overtager Engelgaar Teknik

Lasse Houengaard (tv) sammen med Henrik Engelgaar.

FLD A/S har pr. 9. august overtaget nogle af aktiviteterne efter konkursen af Engelgaar Teknik A/S. Elservice og brandsikring er nogle af kompetencerne hos Engelgaar Tekniks medarbejdere, men også vvs-relaterede opgaver.

Ejer af FLD, Lasse Houengaard udtaler:

- Vi er glade for, at det er lykkedes os at nå til enighed med ledelsen i Engelgaar Teknik og kurator om at videreføre de gode aktiviteter i Engelgaar Teknik inklusive alle 34 medarbejdere og de fleste igangværende byggeprojekter. Det sikrer fremdriften på byggepladserne og en blid overgang for de berørte kunder.

Engelgaar Teknik har gennem mange år været drevet efter samme ledelsesprincipper som FLD, hvor kvalitet, ordentlighed og tillid følges ad både internt og eksternt i virksomheden. Derfor så både Lasse Houengaard og Henrik Engelgaar et godt match.

Det ”nye” Engelgaar Teknik videreføres som en selvstændig sektion i FLD A/S, men under FLDs CVR nummer. Samtidig bliver Engelgaar Teknik en del af FLDs eksisterende platforme herunder administration, IT, HR og marketing.

- Jeg er personligt glad for, at det er lykkedes at nå til enighed med kurator og FLD A/S om at overtage de sunde aktiviteter i Engelgaar Teknik. Navnet “Engelgaar Teknik” har en lang historie bag sig og mange medarbejdere, som har givet værdi til selskabet. Det ville være ærgerligt, hvis alt dette går tabt i den ulykkelige situation, vi desværre er havnet i, hvor en enkelt byggesag med et kvalitetssvigt har gjort udslaget for konkursen. Med FLD i ryggen har jeg et personligt ønske om at videreføre de gode visioner, der ligger for Engelgaar Teknik. Derudover ser jeg frem til at udnytte de kompetencer, som FLD har opbygget gennem en årrække indenfor bl.a. medarbejderudvikling, CSR, De 17 verdensmål og ikke mindst deres kompetencer på energi- og REMOVE markedet, siger Henrik Engelgaar.

FLD (Finn L. & Davidsen) har efter overtagelsen nu ca. 225 medarbejdere fordelt på fire lokationer samt et uddannelsescenter på Amager, hvor kunder og medarbejdere tilbydes kompetenceløft via FLD Skolen.


Tags


Leverandører
Tilbage til toppen