SecurityWorldMarket

26-01-2021

Falck fik fald i omsætning og overskud

Falcks CEO Jakob Riis: - De fleste af Falcks forretningsområder oplevede et fald i omsætningen i 2020 kombineret med udfordrende arbejdsvilkår og øget sygefravær som følge af covid-19.

- 2020 var et udfordrende år. Covid-19 påvirkede mennesker, virksomheder, institutioner og samfund over hele verden. På trods af udfordringerne fortsatte Falck med at levere alle services til alle kunder på alle markeder, og dermed leverede Falck betydelig støtte til de nationale sundhedssystemer, som kom under pres, udtaler administrerende direktør Jakob Riis.

De fleste af Falcks forretningsområder oplevede et fald i omsætningen i 2020 kombineret med udfordrende arbejdsvilkår og øget sygefravær som følge af COVID-19. De lavere aktivitetsniveauer lagde pres på profitabiliteten. Offentlige kompensationsordninger i flere lande var en støtte i en tid med stor usikkerhed om pandemiens omfang og konsekvenser, og gav os tid til at vurdere og tilpasse virksomheden til en ny markedssituation.

I Q2 gennemførte Falck en række tilpasninger og opsagde 450 medarbejdere på tværs af alle forretningsområder. Besparelsestiltagene havde den ønskede effekt. Efter en nedgang i omsætning og driftsresultat i Q1 og Q2 vendte profitabiliteten tilbage i Q3 og Q4.

Finansielle hovedpunkter for 2020 (sammenlignet med 2019)
• Omsætningen faldt til DKK 12.348 mio. (DKK 13.824 mio.), som følge af lavere aktivitetsniveauer samt frasalg og lukning af ikke-kerne-aktiviteter. Justeret for frasalg, lukninger samt valutakursudsving faldt omsætningen med 5,8%

• Driftsresultatet før særlige poster (EBITA) faldt til DKK 675 mio. (DKK 729 mio.). Effektivitetsforbedrende tiltag på tværs af forretningen opvejede effekten af den lavere omsætning, og EBITA-marginen steg med 0,2%-point til 5,5%

• Årets resultat blev DKK -178 mio. (DKK -546 mio.)

• Det frie cash flow steg til DKK 1.410 mio. (DKK 1.050 mio.), positivt påvirket af forbedrede pengestrømme fra kunderne, offentlige kompensationsordninger i flere lande samt lavere investeringer

• Netto rentebærende gæld blev reduceret til DKK 2.605 mio. (DKK 3.782 mio.) som følge af det forbedrede cash flow.

Resultat for forretningsområderne
Flere større kontrakter i Ambulance, som trådte i kraft i 2019 i USA, England og Sverige, er ikke længere påvirkede af opstartsomkostninger og er derfor mere lønsomme. Der er indgået en række nye lovende kontrakter i Tyskland, Danmark og USA, mens flere mindre profitable kontrakter og forretninger er solgt fra eller lukket.

Der har været en øget efterspørgsel efter abonnementsløsninger på patienttransport og sundhedsydelser og en øget interesse i online løsninger. I Latinamerika tiltrækker Falck fortsat kunder til sin abonnementsservice, hvor abonnenterne modtager behandling online og i eget hjem og derved undgår fysisk fremmøde på klinikker og hospitaler.

I slutningen af året begyndte Falck at tilbyde covid-19 antigen-test til private i Danmark, og oprettede testcentre samt mobile testenheder, der primært kører ud til virksomheder og institutioner. I december indgik Falck en aftale med de danske regioner om at udvide testkapaciteten til 50.000 test om dagen som et led i regeringens nationale teststrategi. Ved udgangen af året havde Falck testet cirka 600.000 personer hvoraf 2,1% var testet positive.

Forventninger til 2021
For 2021 forventer Falck en omsætning på DKK 11,0 – 12,0 mia. og et driftsresultat før særlige poster (EBITA) på DKK 650-750 mio.


Tags

Leverandører
Tilbage til toppen