SecurityWorldMarket

15-01-2022

Europol beordret til at slette personoplysninger

EDPS beordrede den 3. januar Europol at slette oplysninger vedrørende personer, hvor det ikke er fastlagt, at der er forbindelse til kriminalitet.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) har udsendt en pressemeddelelse, hvori det fremgår, at EDPS har pålagt Europol at slette oplysninger om personer, hvor det ikke er fastlagt, at der er nogen forbindelse til kriminel aktivitet.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at EDPS den 3. januar i år pålagde Europol at slette oplysninger vedrørende personer, hvor det ikke er fastlagt, at der er en forbindelse til kriminel aktivitet. Afgørelsen afslutter EDPS' undersøgelse af Europol, der blev iværksat i 2019

Europol er et EU-agentur, der støtter og styrker indsatsen fra medlemsstaternes kompetente myndigheder og deres gensidige samarbejde om at forebygge og bekæmpe organiseret kriminalitet, terrorisme og andre former for alvorlig kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater. Som en del af dette arbejde modtager Europol oplysninger om personer, som indgår i datasæt fra de retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne. Det følger af Europol-forordningen, at Europol kun må behandle oplysninger om personer, hvor det er klarlagt, at der er en forbindelse til kriminel aktivitet f.eks. mistænkte og vidner.

EDPS fører tilsyn med, at Europols behandling af personoplysninger overholder Europol-forordningen, mens det er de nationalt udpegede tilsynsmyndigheder, som fører tilsyn med, at myndighederne i medlemsstaternes behandling af personoplysninger er lovlig, herunder videregivelse til Europol.

Man kan læse EDPS' pressemeddelelse her.


Leverandører
Tilbage til toppen