SecurityWorldMarket

15-03-2022

Europæisk konference for livvagter på dansk jord

Livvagter krydser hver dag ulovligt landegrænser i Europa for at beskytte deres klienter. Med ca. 50 fuldtids- privatansatte livvagter og omkring 200 deltidsansatte, er den danske omsætning på over en million kroner. Men der er ingen optegnelser over, hvor mange udenlandske livvagter, der arbejder i Danmark. Manglen på regler på livvagtsområdet er baggrunden for en virtuel konference 22. marts med deltagelse af blandt andre fagfolk og politikere.

Det anslås af International Association for Close Protection Officers (IACPO), at ca. 6000 private livvagter arbejder I Europa. Langt de fleste er deltidsansatte og har mindre end 150 timers uddannelse bag sig. Alligevel rejser de på kryds og tværs af landegrænser, for at beskytte deres kunder/chefer. Dette gøres i de fleste tilfælde ulovligt ifølge IACPO.

Der findes ikke en international standard eller Europæisk standard for livvagt træning, sikkerhedsgodkendelse eller arbejdstilladelse. I Danmark varetages tilladelserne af Politiets Administrative Center, som i henhold til loven ikke tillader private aktører at arbejde på offentlig vej eller, såfremt det er et vagtselskab, i civil og uden synligt vagtkort. Det betyder blandt andet, at en række virksomheder er nødt til at omgå loven og arbejde som ”konsulenter” – fremfor at få de tilladelser og dispensationer, der rent faktisk er lovhjemmel til at give.

Konsekvensen er ifølge IACPO, at vi jævnligt ser både danske og udenlandske livvagter/konsulenter, der ikke er bekendt med dansk lovgivning, arbejde i landet. Det samme ses i flere større Europæiske lande.

Derfor afholdes den 22. marts 2022 en konference, med deltagelse af både politikere, offentligt- såvel som privatansatte aktører fra adskillige lande, foruden eksterne interessenter. Denne konference vil danne ramme for etableringen af en komité, der skal arbejde hen imod en fælles standard for livvagtarbejde i Europa. Konferencen afholdes af IACPO, med den danske afdeling af American Society for Industrial Security (ASIS) som medvært.

Flere oplysninger og tilmelding til konferencen kan findes på www.cpostandards.eu


Tags


Leverandører
Tilbage til toppen