SecurityWorldMarket

02-06-2020

Digitalisering og cybersikkerhed er sikkerhedsbranchens vej frem

Lennart Alexandrie, CEO, AR Media International

Sikkerhedsvirksomhederne bør bruge tiden i løbet af den igangværende pandemi til at udvikle deres digitale tilbud og skifte til servicebaserede forretningsmodeller. Denne tilgang inkluderer også at finde strategier, der sigter mod at optimere cybersikkerhed, siger Lennart Alexandrie, udgiver på AR Media International på debatsiden i den svenske avis Securityuser (2/2020). Her er artiklen i sin helhed.

Covid-19 har rystet hele vores eksistens. Sikkerhedsmarkedet er ingen undtagelse. Og der er mange indikationer på, at post-corona lader vente på sig. Men hvorfor skulle branchen vente? Er tiden ikke inde til at tage langsigtede beslutninger og få ting til at ske, så de bedre opfylder markedets behov, når markedet efterhånden begynder sin rejse mod normalisering.

Covid-19-pandemien vil til sidst gå over, men dens påvirkning vil bestå.

Måske vil pandemien ikke ændre fremtiden, men den fremskynder indholdet af fremtiden. Man kan sige, at coronakrisen markerer afslutningen på en langsigtet udvikling, der i det væsentlige er relateret til digitalisering.

Tag vertikalen detailhandel, der er hårdt påvirket af pandemien, men selv før corona var det en krisesektor på grund af den voksende online handel. Med corona er butiksdøden blevet yderligere fremskyndet.

Den hårdt ramte luftfartsindustri er et andet eksempel. Den stod også overfor store udfordringer inden covid-19-udbruddet. Øget klimabevidsthed har resulteret i, at mennesker og virksomheder mange gange har valgt tog eller at lade møder finde sted over nettet i stedet for at rejse og afholde fysiske møder.

Med covid-19-udbruddet og dens konsekvenser er detailhandlen og flyselskabernes vej til bedre tider blevet endnu længere. Den nedadgående spiral er blevet meget stejlere, og begge brancher er nødt til radikalt at ændre deres forretningsmodeller for at finde en tilbagevenden til vækst med rentabilitet. Den igangværende digitaliseringsrevolution kræver forandringer.

For sikkerhedsbranchen er udgangspunktet bedre end for detailhandlen og luftfartsbranchen, da sikkerhedsbranchen ikke oplevede noget fald i efterspørgslen før coronakrisen. De globale trends, som har fundet sted i mange år, er digitalisering og service-ficering. Udviklingen hen mod Security as a Service (SaaS) har imidlertid været meget langsom, dels som en følge af industriens traditionelle konservatisme, men også pga. de cybersikkerhedsrisici, som en digitalisering indebærer. Derudover mangler mange sikkerhedsfirmaer ekspertise inden for it-teknologi. Derfor dominerer produktbaserede forretningsmodeller, hvor man fakturerer for leveret teknisk udstyr og for arbejdstimer.

I de aktuelle coronatider er muligheden der for sikkerhedsbranchen til at udvikle sit digitale tilbud og skifte til servicebaserede forretningsmodeller. Modenheden med hensyn til at bruge digitale tjenester er steget og fortsætter med at stige hurtigt under pandemien, da digital kommunikation er blevet vigtig. Med et hurtigt voksende IoT-marked, der snart øges med 5G, når digitaliseringen nye niveauer. Derfor bør sikkerhedsindustriens virksomheder være klar og ikke komme for sent ombord på toget ind i fremtiden.

Funktioner skræddersyet til virksomhedernes behov, er det, markedet efterspørger. Til dette kræves ingen dyre investeringer i teknologi. I stedet bliver sikkerhed en del af driftsomkostningerne og betales i abonnementsform. Opgraderinger, fejlfinding og andre afhjælpningstjenester bør være lige så indlysende på det fysiske sikkerhedsmarked som på det generelle IT-marked. Under den igangværende krise er fordelene ved digitalisering blevet tydeliggjort på flere måder, ikke mindst på markedet for fysisk sikkerhed. Flere virksomheder har rapporteret, at det er vanskeligt at levere service og rette op på deres kunders fejl, da installatørerne ikke bliver lukket ind i de anlæg, hvor sikkerhedssystemerne er installeret. I mange tilfælde drejer det sig om foranstaltninger, som man let havde kunnet udføre via fjernservice og inden for rammerne af en abonnementsbaseret serviceaftale.

Sikkerhedsleverandøren skal være en partner, der med sine løsninger og sin ekspertise bidrager til, at kunden kan fokusere på sin kernevirksomhed. Fremtiden handler om at være i stand til at levere effektive leverancer med kvalitet, kontinuitet og bæredygtighed og finde fungerende servicebaserede forretningsmodeller.

Med øget IP-teknologiindhold er det naturligvis vigtigt at forbedre kompetencer og finde strategier, der sigter mod at optimere cybersikkerheden. Cybersikkerheden skal være høj på alle niveauer, fra producent til systemleverandør og slutbruger. Ingen kan undslå sig.

Det faktum, at markedet er bremset op på grund af coronakrisen, giver både små og store sikkerhedsfirmaer tid og mulighed for at tilpasse deres forretning til den voksende efterspørgsel efter digitale tjenester. At anerkende denne mulighed er klogt og måske absolut nødvendigt for virksomheder, der ønsker at være en del af fremtiden.

Lennart Alexandrie,
CEO, AR Media International.


Tags

Leverandører
Tilbage til toppen