SecurityWorldMarket

08-11-2017

Der er næsten aldrig brand ved alarmtryk

Foto: Teletec

En analyse af udrykninger til de godt 220.000 alarmtryk, der er installeret i Danmark, viser at landets brandvæsener i 2016 rykkede ud 1.593 gange på grund af et aktiveret alarmtryk. Men blot 26 gange var der en brand, og selv her tyder analysen på, at alarmeringen via alarmtryk hverken har betydning for udrykningstid eller brandudbredelse. Det skriver Beredskabsinfo.

Alarmtryk giver mulighed for manuelt at aktivere et ABA-anlæg, og i alt findes der ca. 220.000 alarmtryk i Danmark. Med et sådant system kan man tilkalde brandvæsenet med et enkelt tryk på en knap, men en ny analyse fra Beredskabsstyrelsen sætter spørgsmålstegn ved, hvor brugbare alarmtryk er.

Beredskabsstyrelsens Center for Viden og Analyse har analyseret samtlige 1.593 udrykninger, som de kommunale brandvæsener foretog til alarmtryk i 2016. Og bare 26 gange (1,6 pct.) var der reelt en brand, som beredskabet skulle slukke. 306 var falske alarmer (19,2 pct.) – d.v.s. alarmtryk afgivet forsætligt med slette intentioner – mens 1.261 var blinde alarmer (79,2 pct.) – alarmtryk afgivet uden slette intentioner, men hvor der ikke var brand.

Alarmtryk gør ingen forskel ved brand
”Tallene taler deres klare sprog. Når der så få gange rent faktisk er brand, kan der være god fornuft i at justere på brugen af alarmtryk”, siger chefen for Beredskabsstyrelsens Center for Viden og Analyse, Bo Torp Henriksen, og fortsætter:

”Brandvæsenet bliver i dag alarmeret effektivt på andre måder, og vi kan ikke se, at alarmtryk – selv i de tilfælde hvor der er brand – gør en forskel i hverken udrykningstider eller brandudbredelse”.

Der er store udgifter forbundet med de mange forgæves kørsler. Beredskabsstyrelsen anslår, at de kommunale brandvæsener i alt brugte 8 mio. kr. i 2016 på at køre forgæves til alarmtryk. Dertil kommer de risici, som udrykningskørsel medfører.

”Der er andre omkostninger end de rent økonomiske forbundet med de mange falske og blinde alarmer. For eksempel iværksættes der evakueringer, og hvis det sker igen og igen uden grund, så bliver det en slags ’ulven kommer’, så folk måske ikke reagerer, hvis der en dag rent faktisk opstår en brand”, siger Bo Torp Henriksen.

Kilde: Beredskabsinfo


Leverandører
Tilbage til toppen