SecurityWorldMarket

15-03-2020

DBI vil fjerne barrierer for den grønne omstilling

Bæredygtighed rimer ikke just på brandsikkerhed. Men det kan det komme til, for DBI agter at stille sin store viden og erfaring til rådighed for at finde måder at anvende bæredygtige materialer i byggeriet på, som både er brandsikre og lever op til lovgivningen.

Det arbejde sættes der ekstra turbo på nu, hvor den næste resultatkontraktperiode står for døren, og Uddannelses- og Forskningsministeriet snart igen skal tildele Danmarks GTS-institutter midler til udvikling af nye teknologiske kompetencer. Resultatkontraktperioden løber fra 2021-2024, og denne gang er det ikke projekternes kommercielle potentiale, der er i fokus, men derimod, i hvilken grad projekterne bidrager til samfundets og virksomhedernes grønne omstilling.

- Brandsikkerhed skal ikke være en stopklods for klimavenligt byggeri. DBI ønsker derfor at udfordre måden, vi hidtil har tænkt brandsikkerhed på, så vi kan afhjælpe virksomhedernes udfordringer og understøtte den grønne omstilling, siger Jakob Holst, chef for forretningsinnovation og teknologi i DBI.

I løbet af foråret og over sommeren inviterer DBI derfor til dialog om DBI’s indsatsområder for udvikling af ny viden, som bidrager til den grønne dagsorden og til DBI’s kommende resultatkontrakt. Og dialogen med virksomheder og samfundsaktører er allerede skudt i gang. Bl.a. inviterede DBI den 26. februar en række aktører inden for byggeriet til et dialog- og brainstorming-arrangement om fremtidens bæredygtige byggeri.


Tags

Leverandører
Tilbage til toppen