SecurityWorldMarket

06-02-2024

Cybersikkerhedsmarkedet vokser til 300 mia. dollars i 2028

Ikke mindst indenfor sundhedssektoren spås en kraftig stigning på cybersikkerhedsområdet i de kommende år.

Den amerikanske analysevirksomhed Marketsandmarkets har offentliggjort en ny rapport, som afslører, at størrelsen af det globale cybersikkerhedsmarked forventes at vokse fra 190,4 milliarder USD i 2023 til 298,5 milliarder i 2028 ved en CAGR på 9,4 procent i prognoseperioden.

Udvidelsen af cybersikkerhedsmarkedet drives af det stærkt stigende antal sofistikerede cybertrusler, efterhånden som organisationer og enkeltpersoner i stigende grad opererer i en digitalt sammenkoblet verden.

Den udbredte anvendelse af teknologier som cloud computing, IoT og AI forstærker yderligere behovet for robuste cybersikkerhedsforanstaltninger. Derudover tvinger strenge lovgivningsmæssige krav til databeskyttelse på tværs af forskellige sektorer virksomheder til at forbedre deres cybersikkerhed. Den hurtige digitale transformation, kombineret med en øget bevidsthed om cyberrisici, spiller også en afgørende rolle i at fremme væksten af cybersikkerhedsmarkedet.

Sundhedssektoren halter bagefter

Sundheds- og biovidenskabssektoren forventes at vokse med den højeste CAGR på cybersikkerhedsmarkedet af flere årsager. Sektoren beskæftiger sig med enorme mængder af følsomme personlige helbredsoplysninger, hvilket gør den til et primært mål for cyberangreb. Med den stigende brug af teknologi i sundhedsvæsenet, såsom elektroniske patientjournaler og tilsluttet medicinsk udstyr, er der en større risiko for cybertrusler. Disse teknologier, mens de forbedrer patientpleje og operationel effektivitet, skaber også sårbarheder, der kræver stærke cybersikkerheds-foranstaltninger. Derudover skal sundhedssektoren overholde strenge regler vedrørende patientdatabeskyttelse, såsom HIPAA i USA.

Historisk set har sundhedssektoren ikke investeret så meget i cybersikkerhed som andre, hvilket betyder, at der er store overflader, som hurtigt skal dækkes til. Behovet for en hurtig forbedring af cybersikkerhed, drevet af både stigende trusler og regulatoriske krav, er således grunden til, at sundheds- og biovidenskabssektoren forventes at se en betydelig vækst i investeringer i cybersikkerhed og -udvikling.

Stigende antal komplekse trusler

Løsningssegmentet på cybersikkerhedsmarkedet forventes at få den største markedsstørrelse på grund af flere nøglefaktorer. For det første kræver det stigende antal cybertrusler, som bliver mere komplekse, sofistikerede og omfattende cybersikkerhedsløsninger. Disse trusler er ikke længere begrænset til store organisationer, men påvirker virksomheder i alle størrelser samt private borgere, hvilket udvider markedet for cybersikkerhedsløsninger. For det andet har den hurtige digitale transformation på tværs af forskellige brancher gjort virksomheder mere afhængige af digital infrastruktur. Dette skift kræver robuste cybersikkerhedsforanstaltninger for at beskytte følsomme data og sikre forretningskontinuitet.

Øget efterspørgsel for at beskytte AI, IoT og cloud computing

Derudover, efterhånden som virksomheder i stigende grad anvender teknologier som cloud computing, IoT og AI, bliver behovet for avancerede sikkerhedsløsninger til at beskytte disse teknologier mere udtalt. Desuden bliver regulatoriske krav over hele kloden strengere med hensyn til databeskyttelse, hvilket tvinger virksomheder til at investere i pålidelige cybersikkerhedsløsninger for at overholde disse regler. Alle disse faktorer bidrager til den voksende markedsstørrelse af løsningssegmentet i cybersikkerhedslandskabet.

Asien oplever en stigning i digitale aktiviteter

Asien og Stillehavsregionen, der omfatter veletablerede økonomier som Kina og Japan og vækstøkonomier som Indien, er klar til den højeste CAGR i den forventede periode på grund af flere nøglefaktorer. Hurtig økonomisk vækst i Asien og Stillehavsområdet førte til en betydelig stigning i digitaliseringen på tværs af virksomheder og offentlige sektorer, hvilket skabte et større mål for cybertrusler.

Denne stigning i digitale aktiviteter nødvendiggør stærkere cybersikkerhedsforanstaltninger. Derudover oplever regionen en hurtig udvidelse af internetbrug og smartphone-adoption, hvilket yderligere øger behovet for robust digital sikkerhed. Mange lande i Asien og Stillehavet udvikler og håndhæver også strengere databeskyttelsesforskrifter, hvilket tvinger virksomheder til at forbedre deres cybersikkerheds-infrastruktur. Desuden bliver de mere sårbare over for cyberangreb, efterhånden som sektorer i regionen som banker, sundhedsvæsen og detailhandel i stigende grad anvender digitale teknologier, hvilket driver efterspørgslen efter avancerede cybersikkerhedsløsninger. Kombinationen af disse faktorer bidrager til den forventede høje vækstrate på cybersikkerhedsmarkedet i Asien og Stillehavsområdet.

Markedsaktører

Der er en bred vifte af aktører på dette marked, herunder store konglomerater og multinationale selskaber, de fleste er fra USA, med nogle få fra andre lande såsom Storbritannien, Irland, Indien, U.A.E og Finland. Nogle af dem, som forskerne nævner i rapporten, er for eksempel IBM, Cisco, Microsoft, Palo Alto Networks, Fortinet, Check Point, Trellix, Trend Micro, Rapid7, Micro Focus, AWS, Oracle, Accenture, Cyberark, Sentinelone, Qualys, F-secure, F5, RSA Security og Sophos.
Leverandører
Tilbage til toppen