SecurityWorldMarket

16-01-2023

Cybersikkerhed – en væsentlig vækstfaktor for ADK-markedet

Forebyggelse af databrud og sikring af forretningskontinuitet er blevet en stadig højere prioritet i virksomheder verden over. Foto: Pixabay

Det globale marked for adgangskontrol havde i 2021 en omsætning på omkring 8,5 milliarder dollars, og det forventes at vokse med omkring 8 procent årligt frem til 2027, ifølge en rapport fra det indiske markedsundersøgelsesfirma Imarc Group.
En væsentlig vækstfaktor er kravene om øget sikkerhed generelt og cybersikkerhed i særdeleshed.

Imarc Group understreger, at flere og flere arbejder hjemmefra, siden covid ramte verden, og at det har stillet virksomhederne over for nye udfordringer i en tid, hvor cyberangreb er stærkt stigende. Forebyggelse af dataindtrængen og sikring af forretningskontinuitet er blevet en stadig højere prioritet i virksomheder verden over.

Kameraproducenterne først

Ud af sektorerne indenfor elektronisk, fysisk sikkerhed var videoovervågningsvirksomheder de første til at arbejde for øget cybersikkerhed. Dette efter at nogle store højprofilerede cyberangreb fandt sted i 2010'erne, hvor netværksindtrængen begyndte med hacking af opkoblet videoovervågningsudstyr og kom til at forårsage alvorlig skade.

Opmærksomheden på cyberangreb blev intensiveret, da den amerikanske regering under henvisning til national sikkerhed udelukkede en række kinesiske virksomheder fra regerings- og infrastrukturfølsomme installationer, herunder de kendte producenter af videoovervågningsudstyr, Hikvision og Dahua, men også Huawei.

Fokus på cybertrusler efter forbud

Forbuddet mod de kinesiske produkter sorterer under John McCain National Defense Authorization Act (NDAA) og begrænser brug, indkøb eller salg af visse mærker af overvågningsudstyr til eller for føderale agenturer. Offentlige myndigheder har ikke kun forbud mod at købe udstyr fra disse producenter, men også at handle med entreprenører, der bruger overvågningsteknologi fra de sortlistede virksomheder. Loven foreskriver også, at alle væsentlige komponenter i et videoovervågningssystem fremstillet af disse producenter tillige er forbudt.

Cybersikkerhed – et konkurrencemiddel

Sortlisten fik mange amerikanske og europæiske videoovervågningsproducenter til at blive NDAA-kompatible. Derudover har videoovervågningsvirksomhederne i stigende grad arbejdet på at øge sikkerheden, ikke mindst via vidtrækkende samarbejder med it-sikkerhedsvirksomheder, der kan bidrage til produktudvikling, som imødekommer behovet for cybersikkerhed. At have certificering i henhold til eksisterende cybersikkerheds-standarder er blevet almindeligt.

Cybersikkerhed er simpelthen blevet et konkurrencemiddel på videoovervågningsmarkedet.

Markedet for ADK er vågnet op

På området for adgangskontrol er spørgsmålet om cybersikkerhed ikke blevet fremhævet på samme måde. Det kan have sin forklaring i, at adgangskontrolområdet kom markant senere på dagsordenen hvad angå opkoblede systemer. Men nu begynder der at ske ting og sager, ikke mindst inden for EU, hvor medlemslandene er forpligtet til at implementere tiltag for at leve op til NIS-direktivets krav til cybersikkerhed af kommunikation i tekniske systemer, for eksempel til ID-styring eller adgangskontrol.

Leverandører driver udviklingen

Industriens leverandører begynder at drive cybersikkerhedsproblemer mere og mere. Den franske producent af læsere, Stid Security, er en af de aktører, der i debatartikler og i paneldebatter presser på for, at branchen accelererer udviklingen mod mere sikre teknologiske løsninger til adgangskontrol og lever op til NIS-kravene.

Genetec, verdens hurtigst voksende udbyder af adgangskontrolsoftware, har også været en vigtig drivkraft for adgangskontrolindustrien til at tage cybertruslen alvorligt. For nylig gik det canadiske firma ud og advarede om cyberangreb, der kan igangsættes via for eksempel gamle og dårligt beskyttede adgangskontrolsystemer.

- Mange organisationer arbejder med adgangssystemer, der går ti år eller mere tilbage. Selvom disse ældre systemer stadig arbejder for at give medarbejdere mulighed for at logge ind og ud, er det sandsynligt, at disse systemer bruger teknologier, som er ekstremt sårbare over for moderne cybertrusler, siger Christian Morin, Vice President for Product Engineering og Chief Security Officer hos Genetec Inc.

- Ældre systemer var ikke bygget til at håndtere nutidens trusler. Når du evaluerer et nyt adgangssystem eller opgraderer et eksisterende system, skal du sørge for, at cybersikkerhed er en nøglekomponent i udvælgelseskriterierne for leverandører, foreslår han yderligere.

Multi-faktor autentificering

Imarc Group understreger i sin analyse, at den stigende sikkerhedstankegang også har ført til, at flere og flere små og mellemstore virksomheder er begyndt at bruge multi-faktor autentificering, som fx er baseret på biometri, nøglebrik, adgangskode og personligt identifikationsnummer (PIN) for at bekræfte en persons identitet. Med disse kombinerede løsninger kan adgang begrænse adgangen til bygninger for personale på stedet og besøgende, hvilket øger den fysiske sikkerhed.

Patientdatasikkerhed

Imarc Group fremhæver også nogle nichevirksomheder, der kan have særlige grunde til adgangssikring såsom sundhedsvirksomheder, der bruger fysiske og elektroniske adgangskontrolsystemer til at forhindre uautoriseret videregivelse af beskyttede sundhedsoplysninger (PHI) og sikre integriteten af patientdata.

Den stigende trussel om terrorisme og geopolitisk uro er også vækstdrivende faktorer for markedet. I flere og flere lande bliver adgangsbeskyttelsen styrket ved militære lokaliteter og landegrænser. Dette driver igen efterspørgslen efter rollebaseret adgangskontrol til at overvåge ansøgerens adgang til begrænsede områder for at opretholde en sikker placering.

Endelig ser Imarc Group det stigende behov for sikkerhed og kontrol til industri, skoler, erhvervsbygninger og endda i private hjem som store vækstfaktorer.Leverandører
Tilbage til toppen