SecurityWorldMarket

14-05-2020

Covid-19 må ikke stoppe inspektionen af brandtekniske installationer

DBI opfordrer til, at der gives adgang til mere eller mindre mennesketomme bygninger, så brandsikkerheden kan opretholdes.

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut foretager fortsat inspektioner af brandtekniske installationer, bl.a. ABA-anlæg, sprinkleranlæg, brandventilationsanlæg, varslingsanlæg m.m. For trods Corona-situationen skal alle anlæg stadig være funktionsdygtige, så alle bygninger til enhver tid er brandsikre.

I disse dage, hvor der færdes langt færre mennesker end normalt i både offentlige og private bygninger, er ifølge DBI et ideelt tidspunkt at få foretaget inspektion af de brandtekniske installationer, fordi det netop kan ske uden påvirkning fra de personer, der normalt opholder sig i bygningerne.


Leverandører
Tilbage til toppen