SecurityWorldMarket

16-02-2024

Bravida Danmark: Stigning i ordreindgang, men fald i omsætning

CEO for Bravida-koncernen Mattias Johansson er midlertidig chef for Bravida Danmark indtil 1. maj.

I sidste kvartal af 2023 faldt Bravida Danmarks omsætning med 5 procent til ca. 1,2 mia. DKK. Den faldende nettoomsætning tilskrives installationsvirksomheden, mens servicevirksomheden udgjorde 43 procent af den samlede nettoomsætning. I 2023 steg Bravida Danmarks omsætning samlet med 15 procent til ca. 4,6 mia. DKK mod ca. 4,0 mia. i 2022.

EBITA for 4. kvartal blev ca. 1,33 mia. DKK, hvilket resulterede i en EBITA-margin på 0,1 procent mod 6,0 procent samme periode året før, hvilket forklares af nedskrivninger på flere projekter. Ordreindgangen steg med 29 procent i forhold til samme periode året før og udgjorde ca. 1,3 mia. DKK.

Ordrebeholdningen var ved udgangen af 4. kvartal 13 procent højere end samme periode året før og beløb sig til ca. 2,4 mia. Samlet for året 2023 steg Bravida Danmarks ordreindgang med 24 procent til ca. 4,9 mia. mod ca. 3,9 mia. i 2022.

CEO for hele Bravida-koncernen Mattias Johansson, der frem til maj også fungerer som konstitueret divisionschef i Bravida Danmark, kommenterer resultatet:

- I Danmark har vi oplevet et fald i omsætningen, mens bl.a. infrastrukturkontrakten på Nordhavnstunnelen er en af de drivende faktorer til en stigende ordreindgang. De marginproblemer, der er opstået, relaterede sig til nogle afdelinger i tre af vores danske regioner. Jeg vil understrege, at der er mange velfungerende afdelinger og regioner i Danmark, som fortsat leverer gode resultater.Leverandører
Tilbage til toppen