SecurityWorldMarket

31-07-2017

Bravida Danmark fik 13 procents vækst i andet kvartal

Beavida koncernen offentliggjorde i sidste uge sin anden kvartalsrapport for 2017, der viser vækst i både omsætning og driftsresultat.

Omsætningen i Bravida Danmark steg med 13 % til 621 MSEK i forhold til 550 MSEK i 2. kvartal 2016. Væksten er især drevet af Bravida Danmarks installationsvirksomhed, mens servicevirksomheden havde en noget lavere vækst.

Driftsresultatet steg med 40 % til 31 MSEK (22 MSEK i 2. kvartal 2016), hvilket resulterede i en driftsmargin på 5,0 % for kvartalet mod 4,0 % i 2. kvartal 2016. Det forbedrede driftsresultat skyldes hovedsagligt et forbedret resultat i Region Infrastruktur.

Boligmarkedet er forbedret, hvilket bidrager til en øget efterspørgsel efter nybyggeri og renovering af boliger. Nybyggeri og renovering af offentlige bygninger og ejendomme bidrager til et stabilt marked, og Bravida vurderer, at der er en god efterspørgsel på tekniske installationer og service i de store byer.

Ordreindgangen steg 39 % og blev på 854 MSEK i 2. kvartal 2017 mod 615 MSEK i 2. kvartal 2016. Ordreindgangen er primært fra mindre og middelstore installationsprojekter og serviceopgaver, men i perioden har Bravida Danmark også vundet en række større opgaver; blandt andet sikrings- og stærkstrømsarbejde på en jernbanestrækning og et skolebyggeri.

Ordrebeholdningen var ved udgangen af 2. kvartal 2017 18 % højere end tilsvarende periode sidste år og beløb sig til 1.873 MSEK mod 1.584 MSEK i 2. kvartal 2016.

Det gennemsnitlige antal medarbejdere var i 2. kvartal 2017 1.782 mod 1.491 i 2. kvartal 2016.


Leverandører
Tilbage til toppen