SecurityWorldMarket

01-06-2019

Bo Yde Sørensen ny formand for Fængselsforbundet

Den nye forbundsformand vil sætte medlemmernes hverdag i fokus og arbejde for en mere inkluderende linje i forbundet.

Fængselsforbundet har valgt Bo Yde Sørensen til at lede forbundet de kommende år. Det skete på forbundets kongres i København i sidste uge.

”Jeg vil give vores medlemmer et formandskab, der er i øjenhøjde med dem. Det skal foregå i en respektfuld ånd og tone og i en forståelse for deres virkelighed. Derfor kommer vi til at arbejde med en strategi frem til næste kongres, hvor vi sætter medlemmernes virkelighed i fokus.”

Han er opmærksom på, at der er mange problemer at kaste sig over: ”Kriminalforsorgen er midt i en historisk krise. Vi mangler flere hundrede betjente. Fængsler og arresthuse er overfyldte. Der er stor nedslidning. Hvis Kriminalforsorgen skal ud af dødvandet, kræver det, at der igen kommer fokus på vores medlemmers professionelle faglighed. Uden faglighed og rimelige arbejdsvilkår vil personaleflugten bare fortsætte,” siger Bo Yde Sørensen.

Han peger på, at den seneste flerårsaftale for Kriminalforsorgen omfattede over 250 nye betjente: "Lige nu mangler vi 500 betjente - og så er de 250 nye betjente ikke engang talt med."

Den nye formand understreger desuden vigtigheden af, at forbundet omfavner alle sine medlemmer: ”Fængselsforbundet skal være et stærkt fællesskab for alle vores medlemmer. Både fængselsbetjente, de uniformerede ledere, værkmestre, fiskerikontrollører og selvfølgelig vores nye kollegaer i form af transportbetjente og institutionsmedarbejdere. Det vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at sikre.”

Bo Yde Sørensen afløser Kim Østerbye, som har siddet i formandsstolen de seneste 15 år.


Leverandører
Tilbage til toppen