SecurityWorldMarket

01-03-2024

Bedre brandsikkerhed for containerskibe i sigte

Foto: Nilantha Ilangamuwa/Unsplash.

Et grundigt arbejde baseret på den internationale maritime organisation IMO's Formal Safety Assessment-fremgangsmåde har sikret, at anbefalingerne i DBI’s rapport Cargosafe vil danne grundlag for drøftelserne i IMO. Anbefalingerne er derved kommet et stort skridt nærmere mod at blive til internationale regler.

Antallet af brande på containerskibe er de seneste tyve år fordoblet. Større skibe og nye typer gods har betydning for brandsikkerheden ombord, og de eksisterende minimumsregler fra den internationale maritime organisation IMO ser ikke ud til at matche dagens risikobillede.

Bad DBI om at lede projektet Cargosafe

Det var på den baggrund, at det europæiske agentur for søfartssikkerhed EMSA bad Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) om at lede projektet Cargosafe, der i 2023 udgav en rapport med 17 mulige tiltag til, hvordan brandsikkerheden på containerskibe kan forbedres.

En ekspertgruppe i IMO har gransket Cargosafe-rapporten og konkluderet, at den lever op til kravene i en såkaldt Formal Safety Assessment, også kendt som FSA. Dermed er rapportens konklusioner og anbefalinger klar til at blive behandlet i IMO’s underkomite for skibssystemer og -udstyr, SSE, den 4.-8. marts.

– Det er ikke hverdagskost, at en FSA-rapport går så glat igennem den type review. Men i og med, at vi i Cargosafe strengt har fulgt FSA-proceduren, er vejen banet for en relativt hurtig behandling, siger DBI’s projektleder for Cargosafe, Anders V. Kristensen.

– At få ændret regler om sikkerhed til søs er en proces, der tager mange år. Derfor er det ekstra rart at se, at anbefalingerne fra den FSA-baserede tilgang nu er nået til IMO’s SSE-underkomite, der vil komme med ændringer til SOLAS (den internationale konvention for sikkerhed til søs, red.), fortsætter Anders V. Kristensen.

Grundig systematik giver fordel på den lange bane

Formal Safety Assessment (FSA) er en struktureret og systematisk metode, der anvendes til at vurdere risici og identificere de mest effektive måder at forbedre sikkerheden i den maritime sektor. FSA blev udviklet som en reaktion på Piper Alpha-katastrofen i 1988, hvor en olieplatform I Nordsøen eksploderede, og 167 mennesker mistede livet.

Kilde: DBILeverandører
Tilbage til toppen