SecurityWorldMarket

2020-11-25

Verisure och Sector Alarm krävs på 1,2 miljarder kronor

Lars Sørgard, direktör på Konkurransetilsynet.

Idag meddelade den norska motsvarigheten till konkurrensmyndigheten (Konkuransetilsynet) att böter på sammanlagt cirka 1,2 miljarder norska kronor utdömts för hemlarmföretagen Verisure AS och Sector Alarm. Anledningen är ett olaga konkurrenshämmande samarbete.


Verisure avkrävs på 766 miljoner norska kronor och Sector Alarm AS tilldömdes redan förra året avgift på 467,3 miljoner norska kronor för olagligt samarbete vid försäljning av hemlarm.

Den norska konkurrensmyndigheten har dragit slutsatsen att Verisure and Sector Alarm, som är överlägset de största aktörerna på den norska hemmalarmmarknaden, har samarbetat om marknadsdelning under perioden 2011 till 2017. Igår meddelades Verisure omberslutet. Sector Alarm valde att acceptera avgiften omedelbart efter myndighetens anmälan om avgiften, och myndigheten fattade därför ett beslut mot företaget förra året.

– Verisure och Sector Alarm har samarbetat för att inte vid dörrförsäljning sälja hemlarm till varandras kunder. Samarbetet skedde genom att båda företagen begränsade sina dörrförsäljares möjligheter till att sälja hemlarm till den andras kunder under perioden 2011 till 2017, säger Lars Sørgard, direktör på Konkurransetilsynet.

Under perioden hade företagen omfattande direktkontakt, både genom fysiska möten, telefon och korrespondens via e-post. Företagen har gett varandra detaljerad information om marknadsföringsstrategier. De uppmuntrade varandra att följa samarbetet, och när de kände att försök gjordes för att bryta det hotade de varandra att de skulle slå tillbaka. På detta sätt har de lyckats behålla och stabilisera marknadsandelen, enligt den norska konkurrensmyndigheten, som fastslår att samarbetet ägt rum över hela landet.

Skillnaden i storlek på den utdömda straffavgifter för respektive bolag beror på att beloppen baseras på omsättning.

Allvarlig överträdelse
I
Norge har en hög andel av alla hushåll hemlarm och det finns få aktörer på marknaden. Marknadsdelning begränsar konkurrensen och leder normalt till högre priser och / eller lägre kvalitet. I detta fall bestod marknadsdelningen i att de två företagen avstod från att erbjuda konkurrerande erbjudanden genom dörrförsäljning till varandras kunder.

– Utgångspunkten är att varje spelare måste bestämma sitt marknadsbeteende på en oberoende basis. Att samarbeta som Verisure och Sector Alarm har gjort är ett allvarligt brott mot konkurrenslagstiftningen och kan ha lett till dyrare hemlarm. Marknadsdelning är en mycket allvarlig överträdelse av konkurrenslagen, och avgifterna i detta fall styrker detta, säger avdelningschef Hanne Dahl Amundsen.Leverantörer
Till toppen av sidan