SecurityWorldMarket

2020-07-07

Säkerhetsbranschens etablerar utbildningsverksamhet

Joakim Söderström menar att förmånliga kursavgifter för medlemsföretagen ska leda till högre kompetens och ökad kontinuitet, menar han.

Säkerhetsbranschen ger sig nu in utbildningssektorn för att höja branschens kompetensnivå. För ändamålet har varumärket Säkerhetsuniversitetet – med tillägget Kunskap Ansvar Kvalitet – registrerats.

Säkerhetsuniversitetet ska erbjuda ett flertal utbildningar och kurser inom ramen för säkerhet utifrån branschens behov, mecddelar Säkerhetsbranschen idag.

Utbildningarna kommer att hållas på flera platser i landet och innehålla både kortare och längre utbildningar.

– Det här är någonting som länge har efterfrågats av våra medlemmar, säger Joakim Söderström, VD för Säkerhetsbranschen, som menar att Säkerhetsuniversitetet kommer bli den plattform som ser till att medlemsföretagen får tillgång de bästa och mest kostnadseffektiva utbildningarna inom säkerhet.

Säkerhetsuniversitetet som plattform kommer att kunna anpassas och utvecklas till nya behov som dyker upp när branschen utvecklas, till exempel cybersäkerhet och IoT.

Säkerhetsbranschen har under våren kartlagt branschens kompetensbehov och fått den starka efterfrågan bekräftad.

– Därför startar vi nu Säkerhetsuniversitetet. Redan i september 2020 startar kurserna ”Behörig ingenjör Kamerabevakningssystem” och ”Behörig ingenjör Inbrottslarm”, säger Joakim Söderström.

– Utbildningarna är på 3,5 dagar och kommer att anordnas vid fem tillfällen under hösten i Stockholm. På efterfrågan finns det även möjlighet att köra utbildningarna på andra orter.

Fler utbildningar
Joakim Söderström utlovar förmånliga kursavgifter för medlemsföretagen som gör att de kan utbilda fler personer till samma kostnad som de betalar för en person idag. Det ska leda till högre kompetens och ökad kontinuitet, menar han.

– Utbildningarna har tagits fram i nära samråd med representanter från hela säkerhetsmarknaden, och kommer att hållas av kompetenta lärare med lång branscherfarenhet. Allt för att säkerställa att Säkerhetsuniversitet ska erbjuda högkvalitativa kurser som resulterar i kompetent och kunnig personal.

"Unik position"
Säkerhetsbranschens ordförande, Kettil Stenberg, framhåller efterfrågan på utbildning och på åtgärder för branschens kompetensförsörjning. Han tycker det är självklart att branschorganisationen ska inta utbildningsrollen för sina medlemmar.

– Vi har en unik position på marknaden med över 500 medlemsföretag bakom oss, och det vill vi utnyttja för att förbättra och utveckla branschen. För att öka medlemsnyttan ytterligare kommer vi även självklart att erbjuda våra medlemmar förmånliga rabatter på utbildningarna, säger han.Leverantörer
Till toppen av sidan