SecurityWorldMarket

2016-03-03

Effektivisering är nyckeln för Genetec

Pierre Racz har styrt Genetec sedan 1997 och har inga planer på att sluta eller sälja företaget.

Pierre Racz har styrt Genetec sedan 1997 och har inga planer på att sluta eller sälja företaget.

Pierre Racz har styrt Genetec sedan 1997 och har inga planer på att sluta eller sälja företaget. I den här intervjun med Detektor jämför han mjukvara med människohjärnan och ger sin syn på varför han inte tror att mjukvarumarknaden kommer att konsolideras.
– Alla bolag kommer vara mjukvaruföretag i framtiden, säger han.

Kanadensiska Genetec är en global spelare som levererar lösningar för framför allt videoövervakningslösningar men också passerkontroll, och igenkänning av registreringsskyltar i en gemensam mjukvaruplattform. Företaget har mer än 650 anställda och 400 av dem arbetar i Kanada. Genetec är privatägt och mer än 20 procent av omsättningen investeras i forskning och utveckling. Pierre Racz beskriver Genetecs omsättning som ”hälsosam” och säger att tillväxten är högre än den genomsnittliga marknadstillväxt som IHS och andra marknadsundersökningsföretag redovisar.

Du har sagt att säkerhetsbranschen går från att vara hårdvarufokuserad till att bli mer fokuserad på mjukvara.

– När vi startade företaget var det väldigt svårt att övertyga branschen att betala för mjukvara. I dag förstår alla värdet av det. En bra indikator är att vi står för 5 till 15 procent av det totala värdet i nya projekt. Det är precis som människokroppen där hjärnans vikt bara utgör 3 procent – medan benen är 40 procent – men du kan amputera benen och överleva. Mjukvara är väldigt strategisk och det skapar värde för slutkunden.

Kan du ge ett exempel på det?

– Vad vi gör är att koda repetitivt mänskligt beteende så att människor kan koncentrera sig på att göra bättre och viktigare saker. På samma sätt som vi har sett hur introduktionen av miniräknare i klassrummen hjälpte barn att öka abstraktionsnivån i deras utbildning, har tekniken gjort det möjligt för folk i säkerhetsbranschen att slippa behöva lära sig repetitiva algoritmer för att kunna multiplicera och dividera och därmed koncentrera sig på säkerheten i stället för på tekniken. Mjukvara har ett tydligt värde och hela världen blir allt mer mjukvarucentrerad och det gäller förstås även säkerhetsbranschen.

Ni sysslar både med videoövervakning, passerkontroll och igenkänning av registreringsskyltar. Vilket är störst?

– Mer och mer av vad vi gör handlar om att hjälpa våra kunder att effektivisera sin verksamhet. När vi säger att video är viktigast så är det inte hela sanningen. Det vi gör är att förena strukturerad information, som till exempel data från ”point of sale”, passersystem etc., med ostrukturerad information som video och genom att kombinera dem kan vi hjälpa slutkunderna att få större förståelse för sin verksamhet eller till och med öka sin effektivitet. Att få större förståelse för verksamheten gör att du lättare hittar misstag som kan undvikas men som är svåra att identifiera och du kan planera i förväg hur du ska vända en oönskad situation till ett önskat resultat.

Är USA er största marknad?

– Ja, det är det men Europa är inte långt efter. Före finanskrisen 2008 var de ungefär lika stora men det tog två månader för Amerika att borsta av sig dammet och sitta upp på hästen igen medan det har tagit mycket längre tid för Europa. Vi har haft 55 procent tillväxt i USA medan tillväxten i Europa har varit mer i paritet med marknaden som har växt med 20 till 30 procent om året. Vi anade att något höll på att hända före 2008 men vi trodde det skulle ske i Nordamerika så vi investerade stort i Europa. Det var överraskande att det har tagit så lång tid för Europa att komma tillbaka men nu ser vi att det har tagit fart igen.

Siktar ni på ”high end” ”eller low end”?

– Vi ser inte på det på samma sätt som branschen gör. När det talas om ”high end” eller ”low end” räknar de kameror och vi tycker det är fel. Vi demokratiserar företagens sätt att hantera distribuerade datasystem. Ett företag behöver en central policy och lokalt beslutfattande. Ta Starbucks till exempel, det är verkligen ett företag i framkant. De har ett litet antal kameror i varje affär men det fantastiska är hur få människor som krävs för att hantera dem. Bolaget sätter policys centralt men tar beslut lokalt. Du skulle inte tro mig om jag berättade hur mycket de sparar.

Du har sagt att ert mål är att uppfinna ny teknologi. Vad är ert nästa steg?

– Vi fokuserar på ett par saker: en är att producera en fortlöpande ström av smarta uppfinningar. Men vi vill också leverera det med bästa tänkbara kvalitet och utförande. Så, den fortlöpande strömmen av smarta uppfinningar handlar inte bara om att våra kunder, vi vill inte bara tillgodose deras efterfrågan i dag utan även förutse deras framtida behov och det är vårt löfte till dem – att vi arbetar hårt för att förutse vad de kommer behöva i framtiden.

Hur ser ni på molnlösningar?

– Om du frågar folk i branschen i dag så säger de att molnet är framtiden. Men det faktum att det redan finns och att vissa av våra kunder redan använder det gör att vi är framtidssäkrade. När de vill börja använda molnet är vi redo. Och jag kan garantera att alla kommer att börja använda molnet. Tänk bara hur det var för hundra år sedan; varje produktionsenhet hade sin egen grupp av ingenjörer för att producera elektricitet och driva fabriken. I dag använder vi ”cloud”-elektricitet.

Vad är din syn på Internet of Things?

– Som jag sa tidigare så är vi i en bransch där vi binder ihop strukturerad information med ostrukturerad information. Vi har redan integrerat alla möjliga saker, som bagagesorteringsmaskiner, rulltrappor och andra system på flygplatser. Så Internet of Things är något som vi i säkerhetsbranschen sysslat med ett tag även innan det fick namnet IoT. Det är ett fenomen som ökar: vi samlar sensordata från alla möjliga platser och korrelerar det sedan med video.

Marknaden för mjukvara i säkerhetsbranschen är ganska fragmenterad även om Canon köpte Milestone. Kommer vi se mer konsolidering framöver?

– Jag träffade nyligen Microsofts Chief Operating Officer Kevin Turner och han sa att alla företag kommer att vara mjukvaruföretag i framtiden. Jag håller med. Både våra slutkunder och våra integratörer programmerar mjukvara och det är något som ökar. Utmaningen kommer att vara att kunna utbyta information och ha tydliga gränssnitt med gränser. Jag ser inte någon konsolidering alls.

Vad är er största utmaning?

– Det är att hantera tillväxten. Vi har en hög tillväxt och vi har en familjär företagskultur som vi försöker bevara. Det är en jätteutmaning, särskilt nu när vi är etablerade i Europa och vårt center för forskning och utveckling är i Montreal – det finns kulturella skillnader i sättet som ingenjörerna tar sig an problem. Jag lägger ungefär en tredjedel av min tid på att se till så våra team fortsätter att vara effektiva.

Du äger Genetec tillsammans med din kompis från dagis. Kommer du fortfarande äga bolaget om fem år?

– Ja, högst troligt. Riskkapital har alltid försäljning i åtanke, man kan säga att de har biologiska klockor. Vi håller inte på att få slut på idéer och bolaget är inte beroende av en person. Vi har stor tillit till viktiga medarbetare och om jag blir påkörd av en buss så finns det andra som kan ta över. Vi är mycket mer intresserade av att sälja produkter än att sälja aktier. Dessutom har vi kul under tiden och vi är bra på det. 


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan