SecurityWorldMarket

2019-05-06

Passerkontroll – Marknad & trender

Passerkontroll i dag och i framtiden

Molnläsningar och passerkontroll som tjänst växer snabbt.

Molnläsningar och passerkontroll som tjänst växer snabbt.

Molnlösningar, mobila identitetsbärare (credentials) och integration är hett inom passerkontrollområdet. Detektor har talat med företrädare för några av de ledande företagen på den globala marknaden. Utifrån dessa samtal har vi listat fyra områden som sammanfattar trenderna.

Trådlöst och mobilt

IHS Markit förutspår att 44 miljoner mobila “credentials” kommer att laddas ned senast 2021; 2016 var det endast en miljon. Och när Vanderbilt nyligen listade några av huvudtrenderna på marknaden för passerkontroll noterade företaget den höga efterfrågan på mobil passerkontroll från slutanvändare som letar efter sätt att integrera och använda sina mobiltelefoner med olika åtkomstnivåer inom sina organisationer. Företagen ser mobila lösningar som ett tillfälle att öka flexibiliteten.


Växande intresse
Kunderna letar efter ett bättre sätt att skapa säkerhet och enligt Thomas Schulz, EMEA Director Marketing och Communications för Digital och Access Solutions på Assa Abloy, är det då lämpligt att använda smidig teknik och ha smartphones som utgångspunkt.

– Vi ser ett växande intresse för mobila ”credentials”, med andra ord att låsa upp en dörr med en smartphone, säger han.

Thomas Schulz betonar också att det finns en pågående migration från trådbundna till trådlösa elektroniska lås i kommersiella lokaler som affärer.

– I den undersökning som vi gör vartannat år med seniora personer som arbetar med säkerhet gick nu andelen med ett helt ”fully-hardwired” passersystem under 50 procent för första gången. Trådlösa lösningar med säkra batteridrivna lås sprider sig snabbt, säger han.


Thomas Schulz, Assa Abloy EMEA Director Marketing and Communications for Digital and Access Solutions.

Thomas Schulz, EMEA Director Marketing och Communications för Digital och Access Solutions på Assa Abloy.


Mer på distans

Dahn Sadarangani, Regional Sales Manager för nordöstra Europa på HID, anser att mobila lösningar är den största passerkontrolltrenden för ”mid end”-delen av marknaden.

Att använda mobila enheter ger flera fördelar för slutanvändarna, som till exempel bekvämlighet, effektivitet och säkerhet. Behovet av att bära med sig ett kort försvinner och du kan öppna dörren på distans/avstånd.

Administration av fysisk passerkontroll blir också enklare online och varje mobilt ID kan bindas till enheten och du har möjlighet att dra tillbaka behörighet på distans och kan snabbt åtgärda eventuella sårbarheter genom fjärruppdateringar.


Passerkontroll som en tjänst

Acceptansen av molnprodukter och molntjänster ökar inom passerkontroll. De ger fördelar som snabbare installationstid, automatiska mjukvaruuppdateringar, flexibilitet och mobilitet, möjlighet för någon att sköta tjänsten för kunden och ökad cybersäkerhet. Du kan också undersöka larm, aktivera/inaktivera ”credentials” och visa bilder kopplade till system för passerkontroll från vilken plats som helst.

Efterfrågan på passerkontroll som en tjänst har ökat snabbt under de senaste fem åren och tillväxten förväntas fortsätta enligt IHS Markit. År 2022 väntas marknadsintäkterna vara 950 miljoner dollar.

Det blir allt vanligare i byggnader och många slutkunder är små- och medelstora företag som aldrig tidigare har haft något passerkontrollsystem.

Tom Rockliff, Regional Sales Manager för nordvästra Europa på Johnson Controls, tror att molntjänster och passerkontroll som en tjänst kommer att bli mycket vanligare i framtiden, åtminstone vad gäller marknaden för mindre mellanstora företag samt små företag och privta hem.

– Jag tror att modellen med månadsabonnemang kommer att användas allt mer på marknaden. Människor har redan börjat med att betala månadsvis snarare än att göra direkta köp, säger han.

Men den här typen av betalningsmodell är enklare att implementera för stora systemintegratörer.

– Mindre spelare brukar inte ha infrastrukturen att samla in pengarna på det sättet, men det har de större företagen, säger Tom Rockliff.


Integration och ID-hantering

Integration är en annan stor trend på marknaden för passerkontroll, till exempel mellan lås, läsare, inbrottslarm, säkerhetskameror och video management-system.

Vanderbilt publicerade nyligen statistik från en ny undersökning som visar att 36 procent av passerkontroll-installationerna inom utbildningsväsendet nu innehåller video eller inbrottslarm – en trend som företaget menar återspeglas i efterfrågan från kunderna.

En integrerad, molnbaserad passerkontroll och video management-lösning gör det möjligt för användare att sömlöst övervaka passerkontroll och länka ihop händelser vid dörrar med integrerad video.

Thomas Schultz från Assa Abloy anser att frågan om standarder och integration bara är i sin linda än så länge.

– Säkerhetspersonalen som svarat på våra enkäter menar att det är viktigt att integrera flera säkerhetsfunktioner inom samma miljö. Hela ”smart building”-paradigmet hänger på att detta görs bra. Den enklaste och mest kostnadseffektiva vägen till integrerade system är via öppna plattformar och överenskomna standarder, säger han.


Utnyttja byggnader
Thomas Schultz betonar också att öppna standarder gör det mer kostnadseffektivt och framtidsäkert att bygga ut stora passerkontroll-investeringar.

– Investeringar handlar om långsiktighet. Vår branschs framtid kommer att innefatta bättre interoperabilitet mellan ”building management”-system, säger han.


Dahn Sadarangani, Regional Sales Manager for North Eastern Europe at HID.

Dahn Sadarangani, Regional Sales Manager för nordöstra Europa på HID.


Dahn Sadarangani menar att den största trenden för ”high-end”-marknaden är det växande intresset för användning av identitetshantering, även för icke-säkerhetsapplikationer.

– Ett bra exempel på detta är att hantering av beläggning i byggnader, enligt en ny studie är majoriteten av kontoren runt om i världen underutnyttjade till 50 procent, säger han.

Dahn Sadarangani betonar också att ett antal faktorer påverkar det moderna arbetslivet, bland annat förändrade arbetssätt, mobila teknologier och förändrade affärsbehov.

Hantering av användning av byggnader ger insikter och möjliggör för databaserade beslut om både eventuella utbyggnader och att kunna använda kontorsutrymmen mer effektivt.

– Hantering av utnyttjande av rum i byggnader kan ge information i realtid om var någon befinner sig i händelse av en nödsituation och det ger en omedelbar indikation till säkerhetspersonal och de som ska agera först om vilka som fortfarande är kvar i byggnaden och på vilken våning de befinner sig på, säger han.


Automatiska varningar
Dessutom menar Dahn Sadarangani att det går att ta säkerheten i byggnader till en ny nivå genom att koppla samman hanteringen av användning i byggnader med fysisk passerkontroll.

Exempelvis kan systemet för att hantera utnyttjande av byggnaden kalibreras för att upprätta zoner där ingen får vara och till att larma säkerhetspersonal om någon går in i dessa zoner.

– Dessutom kan automatiska varningar och händelsenotifikationer skickas när en viss person eller grupp antingen har gått in i eller lämnat ett angivet område, säger han.


Gamla kort och teknik för framtiden

Rockliff från Johnson Controls tror inte att kort kommer att överleva som credentials på lång sikt.

– Vi har en credential i vår hand och i våra ögon och jag har en credential i min klocka och i min telefon. Så jag tror att marknaden för fysiska kort kommer att minska. Det har inte skett ännu, men jag tror att den är på väg att börja gå ner, säger han.

Förutom att det är bekvämt att inte behöva bära runt på kort påpekar han att det finns ett ekologiskt fotavtryck att ta hänsyn till. Men det finns också säkerhetsmässiga skäl till varför kort – eller åtminstone några av dem – kan försvinna.

– Wiegand och annan teknik som kan hackas kommer bara att finnas kvar för bostäder i framtiden. Kloning av kort och alla olika typer av sätt för att hacka sig in i de sämre kortteknologierna gör att det kommer att bli svårt för dem, säger han.

OSDP (Open Supervised Device Protocol) är ett av de säkrare kommunikationsprotokollen för passerkontroll och det har fått ett uppsving under den senaste tiden. Det är mycket säkrare än gamla protokoll som Wiegand och skyddar läsarna från att bli hackade genom AES-128-kryptering.


Tom Rockliff, Regional Sales Manager for Northwestern Europe at Johnson Controls.

Tom Rockliff, Regional Sales Manager för nordvästra Europa på Johnson Controls.


Hög tillväxt
Biometri är en annan sak inom passerkontroll som förväntas växa. Till exempel pekar en marknadsundersökningsrapport från Marketsandmarkets på en tillväxt från 16,8 miljarder dollar 2018 till 41,8 miljarder år 2023, med en årlig genomsnittlig tillväxttakt på nästan 20 procent.

Efterfrågan från resebranschen och migration och gränser förväntas uppta den största delen av marknaden för biometriska system.

Tom Rockliff betonar att förutom Bluetooth low energy och mobila credentials så efterfrågas biometri mycket mer i dag jämfört med tidigare.

– Ansiktsigenkänning verkar vara det som de flesta föredrar för tillfället. Det är vanligtvis för högsäkerhets-applikationer som banker och militären. Vi har nyligen gjort ett par lyckade installationer inom finanssektorn och högsäkerhets-applikationer för perimeterskydd och byggnader. Så fort människor är innanför perimetern använder de kort, men för övergången för att komma in där har ansiktsigenkänning blivit vanligt, säger han.


Effektivt och smidigt
Dahn Sadarangani betonar att biometri mycket snabbt har blivit en naturlig del av våra liv, eftersom miljontals människor använder fingeravtryck för att till exempel låsa upp sina mobiltelefoner eller få tillgång till kontanter via bankomater.

– Denna breda acceptans för biometri driver också den ökande efterfrågan på biometri i fysiska passerkontrollsystem, eftersom det ger ökat skydd och är bekvämt. Att använda fingeravtryckavläsning för fysisk access är smidigt för kunderna/användarna eftersom fingeravtryck är unika, kan inte glömmas, tappas eller stjälas, avslutar han.

 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.


Leverantörer
Till toppen av sidan