SecurityWorldMarket

2021-02-02

Brandlarm och skydd – Del 2 av 6

Molntjänster och datainsamling på stark frammarch

Peter Widström, Offer Manager Fire Alarm System på Schneider Electric och Magnus Lundén, Business Line Fire Expert på Siemens.

Peter Widström, Offer Manager Fire Alarm System på Schneider Electric och Magnus Lundén, Business Line Fire Expert på Siemens.

Marknaden för brandlarm går mot mer molntjänster och insamling av data. Men även flersensordetektorer, självtest och optiska larmdon är trender och kanske kommer andra typer av aktörer som Google ta sig in på marknaden framöver.

Magnus Lundén, Business Line Fire Expert på Siemens, menar att IP-fieringen gjort stor skillnad de senaste åren.

– Nu skickar vi klartext hela vägen till räddningstjänsten, vilket förstås förkortar insatstiden markant men också ger dem en betydligt bättre bild av vad som har hänt och vad som händer även på vägen dit, säger han.

Datainsamling från systemen är en annan trend – det ökar och tillsammans med uppkopplingen gör det att man kan erbjuda tjänster för att veta mer om hur systemen mår och fungerar.

Automatisk omställning

Magnus Lundén nämner brandlarmet hos ett företag som trimmar bilar som exempel:

– På kvällen när det inte är någon i verkstaden så ställs detektorernas känslighet om så att de är högkänsliga men på dagen när det är bemannat ställs det om till ett mindre känsligt läge även om vi fortfarande har rökdetektering. Omställningen sker automatiskt från inbrottslarmet som i sin tur styrs av passersystemet.

Flersensordetektorer är också något som Magnus Lundén anser borde användas mer då de är bättre på att ge tidig detektering och minskar riskerna för falsklarm.

– Tyvärr vill fastighetsägarna ofta bara precis nå upp till kraven och då blir det den billigaste lösningen. De borgar inte direkt för att minimera oönskade larm eftersom man lägger sig på en lägstanivå hela tiden, säger Magnus Lundén.

Självtest ökar säkerheten

Han påpekar också att förutsättningarna för brandlarm har förändrats i och med att alla har smartphones och många går runt i byggnader med hörlurar – ibland väldigt brusreducerande – och efterfrågan på optiska larmdon ökar. Ytterligare en sak som han lyfter fram är självtest.

– Brand- och utrymningslarm testas kvartalsvis enligt regelverket, vilket betyder att det är tre månader mellan funktionstesterna. Det är ganska lång tid för en så viktig funktion. Våra addresserbara larmdon har inbyggd daglig störningsfri självtest, vilket medför att det blir en enorm ökad säkerhet att utrymningslarmet fungerar när det behövs. Den testar ljuddelen men även det optiska, säger han.

Magnus Lundén berättar också att fler produkter och enheter sätts på detektorslingan i dag.

– Vi har inte bara detektorerna på detektorslingan, utan även larmdonen för utrymningslarm, både akustiskt och optiskt och alla adressenheter för styrningar och även för att ta in signaler från andra system. Vi monterar även brandförsvarstablåer och kan sätta dem där och anledningen till det är att installationerna är dyra i dag. Det finns en vinst att göra med att ha allt på detektorslingan, samtidigt som det ger ökad funktionalitet, säger han.

Molnlösningar ökar säkerheten

Peter Widström, Offer Manager Fire Alarm System på Schneider Electric, menar att det till stor del är brandlarmsleverantörerna som driver på den tekniska utvecklingen för att systemen ska vara enkla att handha och bli proaktiva och kunna tala om när service behövs.

– Min uppfattning är att det i dag framför allt är kommuner och fastighetsägare med större och spritt fastighetsbestånd som använder molntjänster. Den feedback jag har fått är att många upplever att deras brandlarmanläggningar är säkrare än innan de hade molntjänster. Det beror på ökat intresse av att brandlarmanläggningen ska fungera. De får omedelbart reda på när något är fel – vilket de fick de förut också – men det var enklare att strunta i det tidigare för de kanske hade en lång resa till anläggningen, säger han.

Peter Widström tycker att insamling av data och molnlösningar är den starkaste tekniska trenden just nu.

– Till exempel kan man samla mätvärden från detektorerna som talar om när du behöver byta en detektor och på det sättet kan man förebygga och planera service och det blir billigare för kunderna.

Det traditionella sättet är annars att detektorer byts utifrån ett på förhand bestämt schema.

En annan trend är att integrera brandlarm med fastighetstyrning och se till så att människor inte kan slussas in där det brinner och möjliggöra säker utrymning.

– Man kan spärra, se till att inte tillföra onödigt syre via ventilationssystem som stängs av och liknande saker. Det handlar om att öka säkerheten genom integration, säger Peter Widström.

IT-säkerhet blir viktigare

Peter Widström tror att molntjänster och datainsamling kommer öka de närmaste åren.

– Tittar vi på längre sikt så tror jag att vi kommer se en större utveckling inom området. Vi ser redan nu att inom hemautomation börjar Google, Microsoft med flera börja detektera brand. Jag ser framför mig att man köper en detektor som kopplas upp och brandlarmcentralen är en molntjänst på nätet.

På sikt tror han därför att vi kommer se fler aktörer som börjar detektera brand och att branschen i stort precis som andra uppkopplade lösningar fortsatt behöver fokusera på IT-säkerhet i takt med att det blir fler digitaliserade system.

– Vi är väldigt noga med IT-säkerheten när vi bygger våra IP-lösningar för brandlarm, avslutar Peter Widström.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan