SecurityWorldMarket

2022-11-21

Video intercom-station för besökshantering i flerfamiljshus

Tenancy Portal, en 17” högupplöst video intercom-station som placeras i anslutning till fastighetens huvudentré.

ICT,  tillverkare av passerkontroll- och larmsystem, har lanserat en hyresgästportal som möjliggör direktsynkronisering från säkerhetsplattformen Protege GX till en ansluten video intercom-station.

Tenancy Portal sammanför tillträdeshantering med användarregister och accesskontrollerade dörrar. Lösningen möjliggör att behöriga hyresgäster och besökare kan smidigt röra sig in och ut ur fastighet.

Tenancy Portal är speciellt utformad för flerfamiljsfastigheter och innefattar en 17” högupplöst video intercom-station som placeras i anslutning till entréer för att underlätta för behöriga besökare och leverantörer som ska in i byggnaden. Med appen Protege Mobile App kan de boende i byggnaden låsa upp huvudentrén för besökare och möjliggöra access till hiss med en knapptryckning, oavsett var de befinner sig.

Den schemalagda synkroniseringen via hyresportalen gör att poster på Tenancy kan uppdateras så regelbundet som behövs. I egenskap av telefonbok för lägenhetskomplexet kommer eventuella ändringar av beläggningar, såsom nya hyresgäster eller kontaktuppgifter, automatiskt att återspeglas.

– Tenancy Portal möjliggör en helt enhetlig lösning för flerfamiljsapplikationer. Du kan hantera tillträdeskontroll, inbrottshändelser, kameraintegrationer och nu besöksinträde från en enda plattform. För fastighetsförvaltare och säkerhetsinstallatörer är det en game changer, säger Richard Hawker, Chief Revenue Officer för ICT.

Nyckelprodukter i ICT-flerfamiljsportföljen inkluderar:

• 17” högupplöst väderbeständig videointercom-port

• Protege Mobile App för tillgång till lägenhet, kontroll och besökshantering

• Protege GX, plattform för central hantering av fastighetetens säkerhets- och passerkontrollsystem

• Hyresgästportal för användarregistrering och telefonbokssynkronisering med entré-station

• tSec-kortläsare för fast dörrkontroll.

Lägg därtill tredje parts integrationsmöjligheter för VMS, samt trådlös låsning och hisskontroll. Därutöver includeras Data Sync och API för förbättrad integration med fastighetsförvaltningssystem.Leverantörer
Till toppen av sidan