SecurityWorldMarket

2021-04-14

Salto Space online passerkontroll EN-certifierat

Salto hårdvara för passerkontroll har uppnått en stor milstolpe när Salto Space smalprofilläsare och inbyggnadsläsare tillsammans med Salto kontrollenheter i CU4000-serien certifierats enligt EN 60839-standarden.

Standarden ger riktlinjer för de som ansvarar för att upprätta och projektera ett elektroniskt passerkontrollsystem (EACS), både vad gäller skyddsnivåer och prestandanivåer.

EN 60839-11-1 specificerar funktionalitet och prestanda för elektroniska passersystem och komponenter som används för att ge tillträde till skyddade områden, exempelvis byggnader. Den innehåller krav på loggning, identifiering och kontroll av information och beskriver också hur man provar systemen.

Saltos fabriksbaserade certifieringsavdelning har drivit arbetet och uppnått EN 60839-11- 1 nivå två för larm- och elektroniskpasserkontroll.  EN 50131-3 är för inbrottslarmsystem .

EN 60839-standarden efterfrågas allt oftare och är i vissa fall obligatorisk i anbud där passerkontroll ska installeras tillsammans med larmsystem, enligt ett pressmeddelande från Salto Systems.


Leverantörer
Till toppen av sidan