SecurityWorldMarket

2022-12-27

Jaktkameror för övervakning av stora områden

Gränspolis utan tekniska förkunskaper, kan installera kamerasensorer i ett ögonblick utan hänsyn till tillgången till el och infrastruktur, kommenterar Kenneth Nyström, vd för Securify.

Securify har med hjälp av videoanalysföretag Ultinous och PSIM-leverantören Advancis tagit fram Securify Rapid AI-lert – en intelligent övervakningslösning, baserad på enkla jaktkameror.

Med Ultinous nya produkt U-filter kan bilder ’tvättas’, även om de kommer från enkla jaktkameror, något som Securify sett nyttan i. Securify Rapid AI-lert kan kamerorna sålunda användas för att kostnadseffektivt täcka stora områden, exempelvis vid gränsbevakning och skyddsobjekt. Ett problem som Securify stod inför när de ville använda jaktkameror på detta sätt var att få till en systemlösning, då VMS-systemen bara är designade för att presentera och lagra videoströmmar och inte klarar att ta emot foton.

Nytt Interface möjliggjorde bildmottagning

PSIM-företaget Advancis antog dock utmaningen att bygga ett interface till sin PSIM-plattform, WinGuard, så att bildlarm från U-filter kan tas emot. Det innebär att Securify kan tillhandahålla en systemlösning som ger säkerhetsoperatörer och fältpersonal ett fullgott stöd för larmhantering, administration, statistik och mycket annat.

Så här funkar det

När bild skickats (via mejl) till systemet och analyserats och klassificerats av U-filter så genereras ett larm i WinGuards larmlogg, kameras position anges i ett GIS-kartgränssnitt, med fördefinierade larminstruktioner till operatören (SOP = Standard Operation Procedures). Bilder med klassificerade objekt (människor/fordon) pushas automatiskt till de personer som lokalt hanterar larmet, exempelvis gränspolisen som kan bekräfta larmet, vidta åtgärd och rapportera via mobil app.

– Rapid AI-lert kombinerar de enklast tänkbara kamerorna med avancerade analys- och systemfunktioner i en integrerad lösning. Det innebär att exempelvis gränspolis utan tekniska förkunskaper, kan installera kamerasensorer i ett ögonblick utan hänsyn till tillgången till el och infrastruktur, kommenterar Kenneth Nyström, vd för Securify.Leverantörer
Till toppen av sidan