SecurityWorldMarket

2022-01-12

Automatiskt utrymning integrerat i passer- och besökssystemet

Utrymningssystemet är ett så kallat självservice-system vilket innebär att alla personer på anläggningen får ett individualiserat SMS med instruktioner och länkar vilket tydliggör att utrymningslarmet är till för dem och inte ska ignoreras.

Partnersec lanserar nu funktionen ”Automatisk Utrymning” som en del i sin APV plattform (Access, Payment, Visitor) i kamp mot misstro gentemot riktiga larm.

Utrymningssystemet är helintegrerat med passersystemet och besökssystemet vilket gör att det täcker samtliga personer på anläggningen. Systemet vet vilka som är på anläggningen och säkerställer att alla förstår att larmet avser dem och ska inte ignoreras.

Utrymningssystemet är ett så kallat självservice-system vilket innebär att alla personer på anläggningen får ett individualiserat SMS med instruktioner och länkar vilket tydliggör att utrymningslarmet är till för dem och inte ska ignoreras.

Vid utrymning skickar det integrerade utrymningssystemet ut individuella självservice-länkar, kartor och instruktioner till personal och besökare som rapporterat sin egen status. Administratörer och räddningspersonal kan se status och plats på alla personer på anläggningen, i realtid, samt kontaktuppgifter så att de kan kontakt dem som inte rapporterat sin status eller inte kommit till uppsamlingsplatsen ännu.

Systemet gör att brandskyddsansvariga och utrymningsledare får ett väldigt tydligt verktyg där de kan se exakt alla som är inne på anläggningen, deras status (vad de har rapporterat via utrymningsportalen) och deras kontaktuppgifter så att de enkelt kan söka upp alla, men också prioritera dem som ännu inte uppdaterat sin status.

Utrymningssystemet är cloudbaserat och ska användas via mobiltelefoner, tablets och PC. Systemet kopplas till brandlarm och andra typer av larmanläggningar för att initieras automatiskt vid utrymningslarm.

– Utrymningssystemet är en naturlig utveckling av vår cloudbaserade APV plattform tack vare att vi kan göra saker i den cloudbaserade plattformen som inte går att göra i lokalt installerade system, säger Carl-Hugo Bellmark, Director of New Business på Partnersec, som menar att automatiska utrymningssystem med individuella meddelanden är viktigare än någonsin.

– Personer har en hög misstro mot larm på grund av fellarm samt tror att larmet inte är för dem själva. Med vårt system får alla personer på anläggningen ett individuellt meddelande med instruktioner och länkar som gör det tydligt att larm gäller dem och inte ska ignoreras.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan