SecurityWorldMarket

2023-05-17

Zetterman har avgått som vd och koncernchef för Tcecurs

Klas Zetterman, har avgått som vd och koncernchef för Tcecur.

Igår meddelades att Klas Zetterman rollen som VD- och koncernchefsrollen. Avgången skedde med omedelbar verkan.

Styrelseordföranden Ole Oftedal har sedan den 16 maj intagit rollen som tillförordnad vd och Håkan Blomdahl, styrelseledamot som representerar huvudägaren Arbona, har under denna period utsetts till Styrelseordförande. Sökandet efter ny VD inleds omgående.

I en kommentar till förändringen i ledningen framhåller Ole Oftedal.Klas Zettermans insatser för bolaget sedan han tillträdde som vd 2020.

– Tcecur har de senaste åren haft en positiv utveckling, både som koncern och aktiemässigt. Tillväxttakten har varit hög, huvudsakligen driven av ett antal framgångsrika förvärv. Klas Zetterman har sedan våren 2020 varit vd och förtjänstfullt lett utvecklingen under dessa år. Omsättningen har mer än fördubblats och nettoresultatet likaså, vilket ökat från ca 2 procent  till drygt 5 procent.  Organisk tillväxt och ett antal förvärv har bidragit till denna utveckling.

Oftedal menar vidare att Tcecur nu har en stark position och är redo att ta nästa steg i utvecklingen.

– Den närmaste tiden kommer koncernen att fokusera på operationell effektivitet, synergier och utveckling av organisation och ledarskap. Mot denna bakgrund har styrelsen initierat en rekrytering av ny vd med en något annorlunda profil. Den långsiktiga strategin att växa organiskt och att via förvärv bygga ett lönsamt miljardföretag i säkerhetsbranschen ligger fast. Vi vill tacka Klas för hans mycket förtjänstfulla insatser och hårda arbete under denna period. Vi önskar honom lycka till i framtiden, säger han.

”Det har varit väldigt intressant, roligt och utvecklande att vara VD för Tcecur, och jag är stolt över vad vi alla, medarbetare och ledning, tillsammans har åstadkommit under dessa år”, säger Klas Zetterman.

Tcecur Sweden AB (publ.) är en teknikorienterad säkerhetskoncern idag som har tio dotterbolag, där exempelvis Mysec, TC Connect , Automatic Alarm och Access World Technic ingår.Leverantörer
Till toppen av sidan