SecurityWorldMarket

2021-02-18

Visiba Care och Freja eID i avtal kring digital identifiering

Freja eID Group AB har tecknat avtal med Visiba Group AB, Nordens ledande leverantör av teknik för digitala vårdmöten. Avtalet avser integration av e-legitimationen Freja eID som ID-metod till de vårdgivare som använder Visiba Cares teknikplattform.


Drygt 2 200 vårdverksamheter använder idag Visiba Cares vårdplattform. Kunderna återfinns inom kommunal vård, primärvård och specialistsjukvård. En förutsättning för att kunna erbjuda säkra digitala vårdbesök är e-legitimering. Avtalet med Freja eID syftar till att skapa en heltäckande lösning där alla patienter kan inkluderas i den digitala vården.

– Vi är väldigt glada över samarbetet med Freja eID Group  som innebär att vi kan erbjuda våra kunder ytterligare ett säkert identifieringsalternativ. Att även barn och ungdomar och övriga vårdsökande som idag saknar giltig e-legitimation ska kunna kontakta vården tryggt och säkert via Visiba Care går helt i linje med vår vision om en tillgänglig och jämlik digital vård, Johan Gustafsson, VD förVisiba Care.

Johan Henrikson, VD Freja eID Group AB, betonar framför allt samhällsvinsten som han ser i avtalet med Visiba Care. 

– Det finns en utbredd missuppfattning om att alla i Sverige har en e-legitimation. Vår kalkyl pekar mot att uppåt en miljon individer saknar det, främst tonåringar och äldre pensionärer. Om alla dessa individer kommer att sig göra sina vårdärenden manuellt under den här pandemin, kommer vården att kollapsa. Att i detta läge teckna avtal med Visiba Care ser jag därför som en vinst för hela vårt samhälle.


Leverantörer
Till toppen av sidan