SecurityWorldMarket

2017-09-21

VD-byte på Confidence International

Mats Engström lämnar sin position som VD och Koncernchef för Confidence International AB per den 15 september 2017. CFO Pär Nilsson har av Confidence styrelse utsetts till tillförordnad VD och Koncernchef från samma dag.


Pär Nilsson har sedan 2015 varit CFO för Confidence och har tidigare erfarenhet som VD och CFO i större organisationer. Rekrytering av ny VD och Koncernchef inleds omgående.

– Jag vill uttrycka stor tacksamhet för vad Mats har åstadkommit under sina fem år som VD och Koncernchef för Confidence. Mats tog över ett bolag med mycket stora utmaningar och har under sin tid som VD vänt utvecklingen i en positiv riktning, professionaliserat Confidence och dubblerat koncernens omsättning. Vi har nu en stabil plattform för vårt fortsatta arbete att utveckla bolaget till nästa nivå. Tidpunkten är därför lämplig för ett VD-byte när vi nu tar oss an nästa fas för att ta tillvara våra framtida utvecklingsmöjligheter, säger Gerth Svensson, ordförande i Confidence International AB.


Leverantörer
Till toppen av sidan