SecurityWorldMarket

2021-04-29

Tempest tilldelas bevakningsuppdrag av Stockholms universitet

Tempest Security tilldelas avtal med Stockholms universitet rörande bevakningstjänster.

Stockholms universitet skriver nytt avtal med Tempest Security om leverans av bevakningstjänster. Tempest Security levererar redan idag de tjänster tilldelningen avser.

Avtalet sträcker sig upp till 7 år inklusive optionsår och avtalsvärdet beräknas uppgå till cirka 65 miljoner kronor under hela avtalsperioden. Tilldelningsbeslutet är fattat med 10 dagars avtalsspärr vilket innebär att formellt avtal kan ingås först när denna period löper ut så vida inga hinder då uppstått.


Leverantörer
Till toppen av sidan