SecurityWorldMarket

2023-03-17

Tcecur nådde en halv miljard i omsättning under starkt 2022

Klas Zetterman, vd och koncernchef, kommenterar årsbokslutet.

Tcecur – som innefattar bolagen TC Connect, Access World Technic, Mysec, Automatic Alarm, RF Coverage, Låsteam, Kungslås och Sectragon – redovisar ett starkt helår 2022.

Nettoomsättningen uppgick till 499,3 miljoner kronor (298 Mkr 2021) och levererade ett rörelseresultet före avskrivningar på 52,2 miljoner kronor (29 Mkr 2021), motsvarande en marginal på 10,5 procent (9,7% 2021). Klas Zetterman, vd och koncernchef, kommenterar årsbokslutet.

– Jag är både stolt och tacksam över vad vi medarbetare tillsammans levererat och presterat under 2022, säger han.

– Under 2022, ett år präglat av många utmaningar som hög osäkerhet i vår omvärld, leveransförseningar från våra leverantörer och inflation med prishöjningar på materialinköp, så levererade vi en organisk tillväxt på 20 procent, vilket är betydligt över vårt finansiella mål på 10 procent för andra året i rad.

Han nämner också nettoomsättningen, som ökade med 68 procent, till 499,3 miljoner kronor. Nettoomsättningen proforma inklusive de under året förvärvade bolagen Kungslås, Sectragon och Jocab landade på 531,5 miljoner kronor (432,5) motsvarande en organisk tillväxt på 23%.

– De spännande och lönsamma förvärven tillförde koncernen en årlig omsättning på totalt 102 miljoner kronor med god lönsamhet, säger Klas Zetterman.Leverantörer
Till toppen av sidan