SecurityWorldMarket

2022-05-10

Tcecur förvärvar Sectragon

Klas Zetterman, vd för Tcecur.

Tcecur Sweden AB  har förvärvat samtliga aktier i Sectragon AB. Sectragon är ett snabbväxande företag som startades 2015 och som levererar helhetslösningar inom säkerhetssystem, inkluderande inbrottslarm, brandlarm, passersystem, lås och kamerabevakning.

Sectragon kommer in i Tcecur med en mycket stark orderbok på över 30 miljoner kronor och bland bolagets kundlista märks flera sjukhus, Statens Fastighetsverk, domstolar (via Domstolsverket), en säkerhetsklassad myndighet och – enligt Tcecur – en av Sveriges mest expansiva bostads- och fastighetsutvecklare.

Sectragons grundare, Anton Juric och Niklas Lindgren, som nu sålt bolaget till Tcecur kommenterar affären.

– Vi har stora planer för framtiden och genom organisk tillväxt, förvärv samt nära samarbeten med koncernens övriga företag kommer vi nå nya höjder, säger Anton Juric, tillträdande VD för Sectragon AB.

– Med Tcecur som kommersiellt skicklig, långsiktig och seriös ägare ser vi med stort engagemang fram emot vår pågående tillväxtresa ihop med övriga bolag inom Tcecur som ger oss tillgång till en helt ny teknikplattform, samarbetsformer och personella resurser, kommenterar Niklas Lindgren, tillträdande vice VD.

50 miljoner omsättning

Klas Zetterman, vd för Tcecur, är lika positiv.

– Med Sectragon gör vi ett mycket spännande förvärv i ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsföretag. Vi är imponerade inte bara av tillväxten utan även den effektiva affärsmodellen som Anton och Niklas byggt upp och gläds nu åt få växa vidare tillsammans med varandra, säger han..

Sectragons omsättning uppgick under det senast fastställda räkenskapsåret till 41miljoner kronor med ett rörelseresultat (EBIT) på 7,3 miljoner kronor. Vid utgången av kvartal 1 2022 har omsättningen vuxit till över 50 miljoner kronor på årsbasis, enligt Tcecur. Huvudkontoret ligger i Bromma och bolaget har idag 13 medarbetare.

Köpeskillingen 49 miljoner kronor

Köpeskillingen består av 27 miljoner kronor i kontanter och 510 712 nyemitterade aktier i Tcecur, motsvarande ett värde på 22 miljoner kronor samt resultatbaserade tilläggsköpeskillingar för räkenskapsåret 2022 samt första halvåret 2023.

Förvärvet finansieras med egna medel, banklån och genom en riktad emission av aktier till säljarna.Leverantörer
Till toppen av sidan