SecurityWorldMarket

2021-04-29

Tagmaster förvärvar Citilog av Axis

Tagmaster,  tillverkare och leverantör av datalösningar och avancerade sensorsystem för smarta städer inom Traffic och Rail, förvärvar alla utestående aktier i Citilog SAS av Axis Communications AB. Köpeskillingen är på cirka 3,4 miljoner euro på skuldfri och kontantfri basis.

Citilog var 1997 först i världen med att introducera ett videobaserat system för automatisk detektion av trafikincidenter. Med mer än 20 års forskning och utveckling av mjukvara för analys ägnat till trafiklösningar har Citilog i enlighet med sin vision legat långt fram i utvecklingen av nya lösningar för trafikoperatörer av olika slag.

Under 2019 introducerade Citilog den första analyshanteringsmodulen för incidenthantering baserad på Deep Learning-teknik. Citilog har idag en bred portfölj av avancerade algoritmer, baserade på Deep Learning, som kan användas som edgelösningar eller molnbaserade lösningar. Citilog fokuserar på fyra applikationsområden – incidenthantering, trafikeffektivitet, trafikstatistik och fjärrparkeringshantering.

Citilog har sitt huvudkontor i Paris, ett dotterbolag i USA och leds av branschveteraner som har många års erfarenhet av videobaserade trafikhanteringslösningar för smart mobilitet. Citilog har mer än 45 000 kameror och sensorer installerade i över 60 länder över hela världen.

Försäljningen för år 2020 låg på cirka 5,8 miljoner euro främst gällande mjukvara med ett EBITDA på minus cirka 0,6 miljoner euro. Efter planerad kostnadsoptimering under 2021 förväntas EBITDA för Citilog vara positiv och nå marginalnivåer i nivå med nuvarande koncernnivå för Tagmaster under 2022.

Förvärvsmotiv

Det senaste året bekräftar att TagMasters valda strategi att fokusera på tillväxt inom applikationssegmentet Traffic Solutions är riktig. Städer och andra tätbefolkade områden världen över står inför stora utmaningar på grund av snabb tillväxt, ökad befolkning, klimatförändringar, försämrad luftkvalitet och forcerad stadsutveckling. Allt detta ställer nya krav på transportsystemen. För att möta dessa utmaningar krävs intelligenta transportlösningar som effektiviserar trafikflöden och bidrar till den nödvändiga övergången till ett mer hållbart och säkert transportsystem.

Citilogs produkter ingår som en del av flera olika typer av ITS-applikationer såsom Incident Management, Traffic Signal Control och Traffic Statistics. Incident Detection-marknaden beräknas uppgå till 500 miljoner dollar globalt 2024*, med en tillväxt (CAGR> 15 procent) till stor del driven av den ökande globala efterfrågan på lösningar för Smarta Städer.

– Vi är mycket glada över detta viktiga steg i vår tillväxtstrategi, eftersom Citilog gör oss starkare på ITS-marknaden. Förvärvet adderar även kompetens och mjukvarulösningar inom AI och Deep Learning. Det i kombination med den kompetens som redan finns hos Sensys Networks och TagMaster har vi utmärkta möjligheter för tillväxt på både amerikanska och europeiska marknader, säger Jonas Svensson, vd för Tagmaster.

Eric Toffin, Citilog, kommenterar också förvärvet.

– Vi ser och välkomnar styrkan som samgåendet kommer att ge både våra olika varumärken och de tydliga synergier som finns med de andra Tagmasterföretagen.

Det kombinerade företaget

Både Citilog och Tagmaster är ledande teknikleverantörer inom ITS-sektorn och säljer direkt och via partners till slutanvändare som myndigheter och vägoperatörer. Citilogs videobaserade edgeanalys kommer att vara ytterligare en mycket viktig detekteringsteknik för Tagmasters växande multimodala ITS-datalösningar. Noggrann detektion och korrekt data som beslutsunderlag är grunden för framtida ITS-system.

Förvärvet ger företagen ökad kapacitet för att skapa framtida produkter och datalösningar i USA och Europa, samt en plattform för framtida affärsmodeller för Detection as a Service (DaaS). Samgåendet ger möjlighet till ett mycket tydligt och direkt samarbete mellan Citilog och Sensys Networks inom försäljning och utveckling. Mjukvara med hög marginal kommer att vara en mycket större del av Tagmasters framtida koncernintäkter i och med förvärvet.

Tagmaster och Citilog kommer fortsatt att samarbeta med Axis som partners.

Den kombinerade enhetens intäkter proforma hamnar 2020 på cirka 345 miljoner kronor med en justerad EBITDA på 20 miljoner kronor.

Finansiering

Förvärvet är en kontant transaktion och finansieras genom en kombination av nya skuldfaciliteter och kontanter. Ungefär 28 miljoner kronor är säkrade i nytt lån. Köpeskillingen betalas i sin helhet vid stängning av affären.

Förvärvet förväntas avslutas den 30 april 2021.


Leverantörer
Till toppen av sidan