SecurityWorldMarket

2022-08-09

Svenska Alarm förvärvar Best Alarm

Niklas Halldén, styrelseordförande för Svenska Alarm.

Som ett led i sin nya tillväxtstrategi har larmföretaget Svenska Alarm förvärvat Best Alarm. 

– Vi ser Best Alarm som första investering av flera, säger Niklas Halldén, styrelseordförande för Svenska Alarm, säger Niklas Halldén, styrelseordförande för Svenska Alarm.

Svenska Alarm Gruppen AB startade 2009 och är ett Malmö-baserat installationsföretag inom säkerhet med fokus på inbrottslarm och kamerabevakning för hem och företag. Företaget omsätter cirka 25 miljoner på årsbasis. Best Alarm Sverige AB, med kontor i Limhamn, driver en liknande verksamhet, och omsatte 2021 6,2 miljoner kronor.

Uppköpet av Best Alarm innebär att Svenska Alarm får närmare 1000 nya kunder som, enligt Svenska Alarm, får en kvalitetsförhöjning via den nya ägarens larmtjänst. För Svenska Alarm innebär investeringen av Best Alarm en början på ny strategi.

– Vi lägger nu om kursen mot att expandera. Vi ser att det är rätt tid för ökad konsolidering av marknadens säkerhetsföretag och på så vis kunna ge kunderna ett bredare utbud av tjänster som ger större trygghet. Köpet av Best Alarm får ur det perspektivet ses som startskottet i våra expansiva planer, säger Niklas Halldén

Att Svenska Alarm väljer en ny väg framåt innebär inte att de helt ändrar affärsmodell. Det franchisnätverk som Svenska Alarm byggt upp kommer bestå.

– När Svenska Alarm som bolag växer blir vi även starkare på fler områden. Det kommer att gynna alla, våra kunder, partners och franschisnätverk, säger Niklas Halldén.

Affären med Best Alarm genomfördes den 4 juli och arbetet pågår med att transformera över de nya kunderna till Svenska Alarms plattform för trygghetslösningar.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan