SecurityWorldMarket

2022-08-10

Stanley Security levererar säkerhetslösning till Swedish Match

Swedish Match snusfabrik satsar på en ny integrerad säkerhetslösning som Stanley Security ska leverera.

Stanley Security tecknar avtal med Swedish Match om att leverera en omfattande teknisk säkerhetslösning som kombinerar intrångsskydd, kamerabevakning och tillträdeskontroll.

Swedish Match snusfabrik i Kungälv,  en av världens mest avancerade fabriker för snustillverkning. Fabriken tillverkar cirka 120 miljoner snusdosor per år och sysselsätter ca 390 anställda. Nu 19 år efter att fabriken slog upp dörrarna för första gången har man sett söver befintlig säkerhet och beslutat sig för att modernisera och övergå till en effektivare säkerhetsteknisk lösning som kombinerar både besökssystem, inbrottslarm, passerkontroll, kamerabevakning och behörighetsstyrt tillträde.

Valet av leverantör Stanley Security som säkerhetsleverantör och till överordnat säkerhetssystem valdes Pacom Unison och Origo som tillsammans ska integrera de olika disciplinerna.

Stanley Security kommer att ansvara för drift och underhåll under hela avtalsperioden som löper på 36 månader.

– Vi är stolta över att få möjlighet att vara med och säkra en så stor site som Swedish Match fabriksanläggning i Kungälv, säger Niclas Gustafsson, försäljnings- och marknadsdirektör Stanley Security Sverige.Leverantörer
Till toppen av sidan