SecurityWorldMarket

2023-01-30

Snabbt växande efterfrågan på system som detekterar skottlossning

360-graders skottlosningsdetektor från Sonitrol.

Att komma till rätta med skottlossning är inte bara en svensk angelägenhet, även om Sverige är ett europeiskt land som sticker ut ordentligt. Skjutvapenvåldet ökar dock i hela världen.
Enligt Marketsandmarkets beräknas marknaden för system som detekterar skottlossning växa från 4,9 miljarder dollar 2022 till 7,8 miljarder dollar 2027, baserat på en genomsnittlig årlig tillväxt på 9,7 procent under prognosperioden.

För att effektivt upptäcka och spåra de här typen av hot går utvecklingen alltmer mot att man använder artificiell intelligens för analys av såväl optisk som akustiska data. Under de kommande åren förväntas den här typen av innovationer påskynda marknadsexpansionen, menar analytikerna på Marketsandmarket.

Nordamerika i topp – gränssäkerhet en tillväxtfaktor

Det kanske inte är överraskande att marketsandmarkets kommit fram till att det är den nordamerikanska marknaden som står för den största marknadsandelen 2022. I USA använder brottsbekämpande myndigheter alltmer de här tekniken.

Analytikerna menar vidare att den generella marknadstillväxten kommer att drivas på av de ökande utgifter för gränssäkerhet de kommande åren. Systemen förväntas användas i allt högre grad som ett verktyg för gränspatrullagenter som arbetar med att upptäcka och stoppa smuggling, infiltration och illegal immigration, skriver Marketsandmarkets.

Fasta installationer i städer mest populära

Fasta installationer har visat sig vara de mest populära och står för den största andelen av marknaden 2022. De avancerade fasta skottdetekteringssystemen installeras runt om i städer för att förbättra den civila säkerheten och även för att skydda landsgränser.

När det gäller lösningar är systemmarknaden mest dominerande. Ett system inkluderar de sensorer (akustiska) och hårdvara som krävs för att upptäcka skott.

Utomhussegmentet utgör den största marknadsandelen inom systemsegmentet under prognosperioden. Behovet av system för detektering av skottlossning ökar på grund av en ökning av skjutvapenhändelser över hela världen.

USA, Frankrike och Israel – här finns leverantörerna

Några av de stora aktörerna som verkar på marknaden för skottdetekteringssystem är: Shot Spotter, Shooter Detection Systems, Raytheon Technologies Corporation och Qinetiq Group, alla baserade i USA. Därefter nämner Marketsandmarket ACOEM Group och Thales båda från Frankrike, och Elta Systems från Israel .Leverantörer
Till toppen av sidan