SecurityWorldMarket

2022-10-13

Skydd – en väckarklocka för säkerhetsbranschen

Artikelförfattaren Lennart Alexandrie, publisher, AR Media International.

Den 25–27 oktober samlas säkerhetsbranschens aktörer på Stockholmsmässan.  Lennart Alexandrie, publisher på AR Media International, reflekterar över vad vi kan förvänta oss Nordens största säkerhetsmässa.

I utställningen visas branschens kapacitet när det gäller olika typer av tjänster, lösningar och produkter som kan förebygga, upptäcka och eventuellt identifiera samt initiera åtgärdsinsatser vid brott.

Teknikutvecklingen är snabb och borgar för att det finns mycket intressant att se på Skydd.

Teknik-trenderna

Tekniktrenderna på årets mässa kommer främst kretsa kring lösningar kopplade till mobilitet, molnet och AI. Cybersäkerhet och dess betydelse kommer också många utställare framhålla. Framför allt gäller det utställande producenter av videoövervakningsutrustning, som arbetat mycket med just cybersäkerhet i sina lösningar.

Business-trenden

Business-trenden på årets Skydd-mässa är främst att många utställare numera tillämpar tjänstebaserade affärsmodeller. Prenumerationserbjudanden ersätter produktförsäljning. Till detta bidrar förstås de senaste årens ökade acceptans för molnet. På så sätt har säkerhetsbranschen blivit allt mer lik andra branscher – och vi har bara sett början på utvecklingen.

Det globala perspektivet

Det globala perspektivet på såväl teknik- som business-trender kommer också serveras på Skydd. Säkerhetsindustrins superentreprenörer Martin Gren (Axis), Pierre Racz (Genetec) och Dean Drako (Eagle Eye Networks och Brivo) möts i en paneldiskussion om just trender. Lägg därtill att James McHale från Memoori kommer hålla två anföranden – ett om den globala marknaden för elektroniska säkerhetsprodukter för fysisk säkerhet och ett annat om IoT i smarta kommersiella fastigheter.

Nedsläckningen av 2G och 3G

Om utmaningarna som säkerhetsbranschens aktörer står inför handlar en del programpunkter på Skydds seminarie-scener om. Behovet att snabbt uppdatera kommunikationen i säkerhetssystem som är beroende av 2G och 3G är ett exempel. Telekom-företagens gradvisa nedsläckning av de gamla nätverken syftar till att ge plats för utbyggnad av mobilnät baserade på 4G, 5G och andra trådlösa tekniker som Wifi, LoRaWAN, Sigfox och BLE. Senast i slutet av 2025 förväntas 2G- och 3G-näten att ha fasats ut, enligt Post och telestyrelsen (PST), vilket innebär att några hundratusen säkerhetssystem i Sverige ska uppdateras. Därför måste det här arbetet påbörjas snarast.

På Skydd kommer representanter från säkerhetsbranschen att diskutera utmaningen som detta teknikskifte innebär. I panelen sitter också Techsveriges (före detta Telekom-företagen) sakkunnige på området, Tommy Ljunggren. Förhoppningsvis fungerar paneldiskussionen som en väckarklocka för säkerhetssystemens leverantörer i den pågående förnyelseprocessens elfte timme.

NIS–direktivet

NIS-direktivet är annan utmaning. Passerkontroll är ett av de områden som är särskilt utsatta för identitetsstölder, enligt Enisa – EU-ländernas cybersäkerhetsorgan. NIS-direktivet handlar nämligen om hur identitetsinformation skickas, förvaras och skyddas. Från och med 2025 kommer NIS-direktivet att gälla som lag i Sverige och i övriga EU. På Skydd kommer en av paneldiskussionerna handla om hur redo leverantörerna är och hur NIS-kompatibla lösningarna som levereras idag är.

Branschens kompetensbehov

Andra branschutmaningar som lyfts fram i paneldiskussionerna på Skydd är kompetensbehovet som är kopplat till teknikutvecklingen, exempelvis när det gäller leverantörerna av AI och intelligenta kamerasystem. Betydelsen av cybersäkerhetskompetens hos leverantörer av fysiska säkerhetssystem diskuteras också i en av paneldiskussionerna.

Den sociala aspekten

Det är fyra år sedan Skydd arrangerades senast. Mycket har hänt sedan dess. Det ligger ett stort värde i att det nu lyfts upp på Nordens största säkerhetsmässa. Lägg därtill den sociala aspekten när tusentals säkerhetsproffs samlas under tre dagar. Betydelsen av det bör inte underskattas.

Lennart Alexandrie

Publisher, AR Media International.Leverantörer
Till toppen av sidan