SecurityWorldMarket

2017-11-29

ISG Nordic utökar det fysiska skyddet på Tekniska Verken i Linköping

Kamerasystemet från ISG Nordic ska övervaka flera kritiska infrastrukturobjekt för Tekniska Verkens räkning.

Kamerasystemet från ISG Nordic ska övervaka flera kritiska infrastrukturobjekt för Tekniska Verkens räkning.

Tekniska Verken har ett behov av att förbättra det fysiska skyddet av olika anläggningar inom deras verksamhet. Syftet är att förhindra skadegörelse, sabotage och inbrott samt att snabbt kunna agera vid eventuella incidenter. ISG Nordic som vann upphandlingen kommer att leverera en centraliserad kameraplattform med termiska, traditionella fasta och rörliga kameror, högtalare samt intelligent videoanalys för detektering.

Kamerasystemet kommer att övervaka flera kritiska infrastrukturobjekt. Lösningen är sedan sammankopplad i en central kameraplattform med operatörsplatser. I leveransen ingår även att förstärka anläggningarna med inbrottslarm och passagesystem.

Tekniska verken är en del av 230 000 privat- och företagskunders vardag och verksamheten erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. 


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan